IV forum ergonomiczne w wseiz

IV forum ergonomiczne w wseiz

W dniu 16 marca 2012 r. – w gmachu Wyższej Szkoły Ekologii w Warszawie przy ul. Rejtana 16 – odbyło się IV FORUM ERGONOMICZNE BIURO, BEZPIECZEŃSTWO, PRACA I ZDROWIE. Hasłem wiodącym tegorocznej edycji było „Oświetlenie, hałas, mikroklimat, promieniowanie, zdrowy kręgosłup”. Patronat merytoryczny nad forum objął Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.

Współorganizatorami forum byli: Wydawnictwo Unimedia Sp. z o.o. (wydawca miesięcznika „Praca i Zdrowie”), Polskie Towarzystwo Ergonomiczne oraz Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania.

Zapraszamy do zapoznania się z programem forum

Udostępnij wpis:

6 czerwca 2013