IV edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską dot. tematyki rozwoju obszarów wiejskich

Konkurs

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN, Organizator) wraz z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP, Partner) zapraszają serdecznie do udziału w IV edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych.

Celem konkursu jest promowanie tematyki rozwoju obszarów wiejskich, w tym w szczególności zagadnień dotyczących przemian społecznych, gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych na polskiej wsi poprzez nagrodzenie prac magisterskich opisujących tę problematykę.

Do Konkursu należy zgłaszać prace w języku polskim lub angielskim, których obrona odbyła się w roku kalendarzowym 2021 i 2022. W wyniku postępowania konkursowego autorom najlepszych prac magisterskich przyznane zostaną następujące nagrody:

1)      nagroda I stopnia – 3 000 zł brutto,

2)      nagroda II stopnia – 2 000 zł brutto,

3)      nagroda III stopnia – 1 000 zł brutto.

 

Prace konkursowe można nadsyłać w terminie do 30 kwietnia 2023 roku. Więcej informacji na stronie www.irwirpan.waw.pl

Regulamin konkursu.

Formularz zgłoszenia.

IRWiR

 

Udostępnij wpis:

1 lutego 2023