Inwentaryzacja urbanistyczno-architektoniczna w Janowcu

Inwentaryzacja urbanistyczno-architektoniczna w Janowcu

Pod koniec października 2022 r. studenci kierunku Architektura pod opieką dr inż. arch. Małgorzaty Senatorskiej-Dobrowolskiej, prof. dr. hab. inż. arch. Zbigniewa Paszkowskiego i mgr. inż. Piotra Kalbarczyka wyjechali do zamku w Janowcu na inwentaryzację urbanistyczno-architektoniczną.

Relację z pobytu napisała Pani dr inż. arch. Małgorzata Senatorska-Dobrowolska:

W dniu 23 października 2022 grupa ponad 30 osób, reprezentująca studentów V semestru oraz kadrę, wybrała się do Janowca w celu dokonania wizji lokalnej na kilku wskazanych przez Inwestora działkach.  Studenci  w tym semestrze mają za zadanie zrealizowanie tzw. projektu przejściowego. Szukaliśmy zatem nowych, inspirujących tematów.

Otrzymaliśmy od Inwestora materiały, które wydawały się odpowiadać tym założeniom oraz pozwoliły przygotować się do wyjazdu i pomóc w podjęciu decyzji o wyborze tematu. Studenci mogli zobaczyć działki i dokonać wyboru co najmniej czterech tematów m.in.

  • obiektu recepcyjno-wystawienniczego, którego celem jest odciążenie obecnie istniejącej strefy kasowej
  • obiektu wystawienniczego połączonego ze strefą warsztatów na terenie powstające winnicy, w powiązaniu z tą funkcją
  • obiekt lub grupa obiektów powiązanych z istniejącym skansenem, a dedykowany zlokalizowaniu własnego stada owiec
  • projektu urbanistycznego rozwiązującego układ komunikacyjny łączący powyższe funkcje

Wszystkie działki pięknie położone, w bezpośrednim sąsiedztwie z zamkiem w Janowcu, dają szansę na zmierzenie się z niełatwym tematem lokalizowania nowych obiektów w cieniu dominującej, historycznej bryły, a także wpisania się w zróżnicowany przestrzennie temat. Znajdujemy tu zatem tematy ambitne, wymagające pogłębionej analizy, ale także wymagające dyscypliny, która pozwoli na zachowanie proporcji pomiędzy nową tkanką, a obiektem konserwatorskim. Warto podkreślić, że studenci będą mieli szansę na stworzenie własnej wizji projektowanych obiektów, choćby przez szansę na zaproponowanie własnego programu funkcjonalnego, czy zaproponowanie własnej interpretacji relacji nowej tkanki do historycznej. Przede wszystkim jednak celem jest poszukiwanie różnych, kreatywnych wizji odpowiadających na przedstawione problemy.

Aby studenci mogli lepiej wejść w przedstawione tematy, przed wizją na działkach dedykowanych projektom, udaliśmy się grupą do lokalnie działającej, rodzinnej winnicy. Studenci mogli wysłuchać niezwykle ciekawych opowieści o zakładaniu winnicy, jej funkcjonowaniu, trudnościach, radościach. Mieli szansę na posmakowanie wielu odmian winogron z blisko 70 uprawianych w winnicy. Mogli także zadać pytania, na które właściciele w cierpliwością odpowiadali.

 

Udostępnij wpis:

27 października 2022