INWENTARYZACJA NOŚNIKÓW REKLAMY GMINY IZABELIN

INWENTARYZACJA NOŚNIKÓW REKLAMY GMINY IZABELIN

IMG 7342

W ramach współpracy z Gminą Izabelin, studenci WSEiZ podczas pandemii nie próżnowali i mimo niedogodnych warunków dokonali inwentaryzacji nośników reklamowych, co według Wydziału Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Izabelin będzie pomocne w pracach nad uchwałą krajobrazową.

Inwentaryzacja szyldów była prowadzona pod kierunkiem Pani mgr inż. arch. Katarzyny Brochwicz-Donimirskiej. Studenci udokumentowali około 500 reklam i szyldów, co wzbudziło miłe zaskoczenie.

W imieniu Urzędu Gminy, dziękujemy zaangażowanym studentom za solidny materiał.

Udostępnij wpis:

29 czerwca 2020