INTENSYWNY KURS: MAPPING 3D

INTENSYWNY KURS: MAPPING 3D

Kurs skierowany jest do:

• Studentów i praktyków architektury, architektury krajobrazu, budownictwa pragnących poznać nowe techniki wizualizacji 3D;
• Wszystkich entuzjastów wykorzystywania technik multimedialnych do kreacji wielkoformatowych obrazów (widowisk) przestrzennych na budynkach i innych obiektach architektonicznych;
• Osób zainteresowanych sztuką światła i wykorzystaniem nowatorskich technik multimedialnych w tworzeniu dynamicznych i interaktywnych iluminacji architektonicznych.

Cel szkolenia:

• Zapoznanie uczestników z mało znaną w Polsce techniką mappingu, czyli sztuką trójwymiarowej iluminacji obiektów;
• Pokazanie związków mappingu z architekturą jako sposobu tworzenia atrakcyjnego widowiska ujętego w ramach architektury oraz granic wykorzystania tej techniki do popularyzacji architektury i zastosowań komercyjnych;
• Nabycie praktycznych umiejętności samodzielnego prowadzenia projektu powiązanego z wykorzystaniem techniki mappingu 3D (stworzenie modelu, przygotowanie oraz wyświetlenie animacji na obiekcie);
• Zdobycie nowych umiejętności graficzno-animacyjnych, które pozwala uczestnikom na uczestnictwo w dalszych projektach i konkursach.

Prowadzący:
Błażej Krajczewski – absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii UW, Akademii Filmu Telewizji oraz produkcji mediów cyfrowych PWSFTViT w Łodzi. Od wielu lat związany ze sceną VJ-ską oraz audiowizualną. Pasjonat eksperymentów z interakcją oraz cyfrowym przetwarzaniem obrazów. Twórca animacji do wielu projektów powiązanych z techniką mappingu 3D, w różnych skalach (od modeli do budynków) oraz przy użyciu rozmaitych technik multimedialnych.
Link do realizacji mappingowych Błażeja Krajczewskiego:
http://www.youtube.com/watch?v=toGYNc-BS94
 

Tematyka zajęć:

Zajęcia zostaną podzielone na cześć teoretyczną oraz praktyczną. Podczas części teoretycznej planowany są następujące zagadnienia:

• przegląd założeń oraz najciekawszych przykładów projekcji mappingu;
• omówienie kolejnych etapów przygotowania projektu (od scenariusza i wyboru zaplecza technicznego, do wyświetlenia gotowej animacji na obiektach);
• przegląd technik oraz programów służących do przygotowania animacji;
• wprowadzenie do interaktywnych metod projekcji.

W części praktycznej, studenci w poszczególnych grupach projektowych realizują projekt stworzenia projekcji multimedialnej na wybranym obiekcie (bryły geometryczne lub makieta architektoniczna). Planowane jest zapoznanie uczestników z różnymi metodami tworzenia animacji mappingowej, zakończone wyświetleniem prac uczestników oraz rejestracją poszczególnych projektów. Na koniec przewidziane jest krótkie wprowadzenie do interaktywnych metod sterowania projekcjami mappingowymi.

Ramowy program zajęć:

Część teoretyczna (12h)
Wprowadzenie teoretyczne (historia projekcji wielkoformatowych, najciekawsze przykłady, rodzaje projekcji);
Etapy pracy nad projektem mappingu (budżet, scenariusz, scenopis, animacja, projektory);
Hardware (projektory, omówienie etapów technicznych przygotowania projekcji);
Software (przegląd i omówienie oprogramowania służącego do przygotowania animacji);
Interakcja (przegląd i omówienie najpopularniejszych interfejsów).

Część praktyczna (20h)
Przygotowanie projektów(podział na grupy projektowe),
Stworzenie maski mapowanego obiektu (przygotowanie zaplecza technicznego do dalszej pracy nad animacją),
Praca nad animacjami (planowane poznanie interfejsu oraz podstawowych funkcji w programie After Effects wraz z pluginami) ,
Montaż i udźwiękowienie projektów (przygotowanie projektu w programie Adobe Premiere),
Rejestracja i wprowadzenie elementu interaktywnego (sterowanie projekcją poprzez proste elementy interaktywne).

Liczba godzin: 32 godziny lekcyjne

Termin rozpoczęcia kursu: 16.XI.2015.
Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki i środy, w godz. 17.00–20.00.
Miejsce zajęć: ul. Rejtana 16, sala 32.

Cena kursu:
Cena kursu wynosi 700 PLN.

STUDENCI WSEIZ OTRZYMUJĄ 10% ZNIŻKI!!!

Wpłaty należy wnosić na konto: 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008

Informacje i zapisy: Rektorat WSEiZ, ul. Olszewska 12, tel. 22 825 80 34 lub 35.

Wymagane dokumenty:
• Dowód osobisty w celu podpisania umowy (w przypadku osoby niepełnoletniej wymagana jest obecność opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym)
• Formularz zgłoszeniowy (pobierz)
• Dowód wpłaty do wglądu (za całość kursu)

Rejestracja na kurs rozpoczyna się 3-go sierpnia.
O przyjęciu na kurs decyduje kolejność wpłat.
Kurs zostanie uruchomiony pod warunkiem zarejestrowania się przynajmniej 15 uczestników.

Wymagania sprzętowe:
Komputer z systemem Windows 7 lub wyższym lub Mac OSX (min. 10.7.4), minimum 2GB RAM (zalecane 4GB lub wyżej), minimum 10 GB wolnego miejsca na dysku,

Wymagania wobec uczestników:
Przynajmniej podstawowa znajomość standardowych programów graficznych.

Każdy uczestnik kursu jest zobowiązany do zainstalowania na swoim laptopie wskazanego przez prowadzącego oprogramowania, aby w pełni korzystać z uczestnictwa w zajęciach. Ponosi on przy tym pełną odpowiedzialność za legalność zainstalowanego oprogramowania.

Lista oprogramowania przewidzianego do użycia w trakcie zajęć została podana poniżej. Wszystkie programy działają zarówno w środowiskach Windows, jak i Mac OSX.

– Adobe After Effects CS6 lub CC (trzydziestodniowa wersja próbna)
– Adobe Premiere Pro CS6 lub CC (trzydziestodniowa wersja próbna)
– dodatkowe pluginy do programu After Effects na licencjach trial/ freeware

Pełna lista programów wymaganych do zainstalowania, zostanie podana studentom po zapisaniu się na kurs. Prowadzący zajęcia zorganizuje dodatkowy dyżur dla uczestników, przed rozpoczęciem części praktycznej, w celu pomocy przy ewentualnych problemach z instalacją oprogramowania.

Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za użycie oprogramowania w sposób naruszający prawa autorskie.

Absolwenci otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.

Udostępnij wpis:

7 stycznia 2014