INNOWATOR MAZOWSZA

INNOWATOR MAZOWSZA

IMG 7342

„Innowator Mazowsza” to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów promujących nowatorskie rozwiązania w biznesie i nauce na Mazowszu. Ideą Konkursu jest promowanie kultury kreatywności i ducha przedsiębiorczości, w szczególności w środowisku naukowym oraz wśród przedstawicieli sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 

Konkurs skierowany jest do dwóch grup: mazowieckich przedsiębiorców oferujących najbardziej innowacyjne produkty lub usługi, stosujących nowoczesne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i marketingowe. Adresowany jest także do młodych, twórczo myślących, kreatywnych naukowców, których prace doktorskie zawierają innowacyjne rozwiązania nadające się do zastosowania w praktyce gospodarczej.

Konkurs „Innowator Mazowsza” objęty jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

O nagrody można ubiegać się w dwóch kategoriach: Młoda Innowacyjna Firma i Innowacyjny Młody Naukowiec.

Dla najlepiej ocenionych uczestników przewidziane są następujące nagrody:

 • w kategorii Młoda Innowacyjna Firma

  • I miejsce: 25.000 zł brutto
  • II miejsce: 15.000 zł brutto
  • III miejsce: 10.000 zł. brutto
 • w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec

  • I miejsce: 15.000 zł brutto
  • II miejsce: 12.500 zł brutto
  • III miejsce: 10.000 zł. brutto

Termin składania wniosków upływa 22.09.2016 r. (sekretariat czynny do godz. 16.00). Liczy się data wpłynięcia wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami.

Szczegółowe informacje na temat zasad Konkursu, regulaminu oraz wzory formularzy odpowiednich dla poszczególnych kategorii dostępne są na stronie: www.innowacyjni.mazovia.pl

Udostępnij wpis: