INFORMATYKA – ZMIANY W ZASADACH KWALIFIKACJI

INFORMATYKA – ZMIANY W ZASADACH KWALIFIKACJI

Informatyka

Zgodnie z podjętą w dniu 18.07.2019 r. uchwałą Senatu WSEiZ informujemy, że przy rekrutacji na kierunek Informatyka, na studia stacjonarne podniesiony został próg wymagań dotyczący wyniku na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym do 65%. Pozostałe warunki kwalifikacji na studia stacjonarne oraz wszystkie dotychczasowe warunki kwalifikacji na studia niestacjonarne pozostają bez zmian.

Tak więc:
– o przyjęciu kandydata na studia stacjonarne, który uzyskał na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym wynik co najmniej 65% lub uzyskał ocenę 4 lub wyższą z matematyki na egzaminie dojrzałości (stara matura), decyduje kolejność zgłoszeń,
– o przyjęciu kandydata na studia niestacjonarne, który uzyskał na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym wynik co najmniej 50% lub uzyskał ocenę 4 lub wyższą z matematyki na egzaminie dojrzałości (stara matura), decyduje kolejność zgłoszeń,
zapisani na studia zostaną tylko kandydaci, którzy w dniu zapisu będą posiadali komplet dokumentów: wypełniony i wydrukowany kwestionariusz uczelniany, dowód wpłaty na wpisowe i opłatę rekrutacyjną, dwa zdjęcia (jak do dowodu osobistego), oryginał i kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu), oryginał dowodu osobistego (do wglądu).

W przypadku wolnych miejsc, o przyjęciu kandydata, który nie spełnia powyższych warunków, decydować będzie wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas rozmowy kandydat może przedstawić dodatkowe dokumenty, które mogą wpłynąć na wynik kwalifikacji.

Zapisy na rozmowy kwalifikacyjne prowadzone są telefonicznie w Rektoracie WSEiZ (tel. 22 825 80 34/35). Rozmowy przeprowadzone zostaną w dniach 20 i 22.08.2019 r.

Wyniki rozmów kwalifikacyjnych będą znane 2.09.2019 r., wg. stanu wolnych miejsc na dzień 31.08.2019 r.

Pozostałe zasady przyjęć na studia nie ulegają zmianie.

Udostępnij wpis:

18 lipca 2019