INFORMATYKA – NOWY KIERUNEK W WSEiZ!

INFORMATYKA – NOWY KIERUNEK W WSEiZ!

IMG 7342

Już od nowego roku akademickiego 2019/2020 w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania rusza nowy kierunek studiów – Informatyka I stopnia (studia inżynierskie). Aż 60 miejsc: 20 miejsc na studiach stacjonarnych i 40 na studiach niestacjonarnych jest objętych dofinansowaniem z UE.

Kierunek Informatyka w WSEiZ uruchomiony i prowadzony jest dzięki dofinansowaniu ze środków UE. Dla studentów, którzy rozpoczną studia w roku akademickim 2019/2020 czesne będzie przez cały okres studiów obniżone o wartość dofinansowania, tj. o 80% dla studiów stacjonarnych (20 miejsc) i o 50% dla studiów niestacjonarnych (40 miejsc).

Koszt studiów wynosi:

– studia stacjonarne: 600 zł miesięcznie, po obniżce: 112 zł miesięcznie

– studia niestacjonarne: 480 zł miesięcznie, po obniżce: 240 zł miesięcznie

Na kierunku Informatyka oferujemy dwie specjalności:

Programowanie aplikacji

Grafika komputerowa

Warunki przyjęć na studia dofinansowane na kierunku Informatyka:

– o przyjęciu kandydata na studia stacjonarne, który uzyskał na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym wynik co najmniej 65% lub uzyskał ocenę 4 lub wyższą z matematyki na egzaminie dojrzałości (stara matura), decyduje kolejność zgłoszeń.
– o przyjęciu kandydata na studia niestacjonarne, który uzyskał na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym wynik co najmniej 50% lub uzyskał ocenę 4 lub wyższą z matematyki na egzaminie dojrzałości (matura), decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku wolnych miejsc, o przyjęciu kandydata, który nie spełnia powyższych warunków, decydować będzie wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas rozmowy kandydat może przedstawić dodatkowe dokumenty, które mogą wpłynąć na wynik kwalifikacji.

Jeśli chcesz zapisać się na studia dofinansowane z UE już dziś aplikuj przez rekrutację on-line, a następnie od 1.08.2019 r. w Rektoracie WSEiZ złóż komplet dokumentów i podpisz umowę.

Oferta studiów dotyczy roku akademickiego 2019/2020.

Lista wymaganych dokumentów dostępna jest tutaj.

Więcej informacji na temat kierunku Informatyka.

Udostępnij wpis:

1 lipca 2019