Informacje o sposobie prowadzenia zajęć w roku akad. 21/22

Zajęcia w roku akad. 21/22

IMG 7342

Szanowni Państwo,

zbliżający się rok akademicki to kolejny rok, w którym całą społeczność akademicką czeka wiele wyzwań związanych z falą pandemii COVID-19, w tym te dotyczące sposobu organizacji kształcenia.

Podjęliśmy decyzję, iż w semestrze zimowym 2021/2022 większość zajęć, zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Edukacji i Nauki, prowadzona będzie w systemie stacjonarnym – na terenie Uczelni, a jedynie część odbędzie się za pomocą narzędzi kształcenia na odległość (zdalnie). Sposób organizacji zajęć uzależniliśmy przede wszystkim od specyfiki danego kierunku studiów oraz poszczególnych przedmiotów, a także form i roku studiów.

Dotychczasowe pozytywne doświadczenia oraz szereg podjętych w zeszłym roku akademickim działań i inwestycji, pozwoliły nam przygotować się zarówno do pracy w trybie stacjonarnym, hybrydowym, jak i zdalnym, a studentom umożliwić korzystanie z różnorodnych, nowoczesnych form nauczania. Dzięki temu będziemy w stanie elastycznie reagować na rozwój sytuacji epidemicznej w Polsce oraz stosować się do zaleceń i wytycznych służb sanitarno-epidemiologicznych.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo i komfort kształcenia przypominamy, że nadal obowiązuje ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii m.in. określające zasady zakrywania ust i nosa w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby szkolnictwa wyższego.

Zachęcamy również wszystkich studentów do zaszczepienia się przeciw COVID-19, gdyż szczepienie nie jest wyłącznie naszą osobistą sprawą, lecz także kwestią bezpieczeństwa innych – całej społeczności akademickiej. Ponadto, osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19 zwolnione są z obowiązku odbycia kwarantanny w przypadku kontaktu z osobą chorą na COVID-19, a to oznacza, że będą mogły bez przeszkód uczestniczyć we wszystkich zajęciach w Uczelni.

Życzymy Państwu dużo zdrowia oraz satysfakcji w nowym roku akademickim i do zobaczenia w murach WSEiZ!

Rektor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie
dr Monika Madej, prof. WSEiZ

Udostępnij wpis:

14 września 2021