ORGANIZACJIA ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/2021

ORGANIZACJIA ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/2021

IMG 7342

Szanowni Państwo,
ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce oraz w trosce o zdrowie Studentów i Nauczycieli WSEiZ zdecydowaliśmy, że w semestrze zimowym 2020/2021 zajęcia realizowane będą w formie hybrydowej.
Oznacza to, że część zajęć odbędzie się w siedzibie WSEiZ, a część będzie realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

  • ćwiczenia projektowe, ćwiczenia laboratoryjne w znaczącej większości prowadzone będą w siedzibie Uczelni,
  • zajęcia terenowe realizowane będą wg lokalizacji wskazanych w rozkładach zajęć,
  • wykłady i zdecydowana większość ćwiczeń audytoryjnych – prowadzona będzie zdalnie, na żywo za pośrednictwem programów Zoom, Microsoft Teams lub innych narzędzi informatycznych zapewniających bezpośrednią, bieżącą,
    synchroniczną i asynchroniczną komunikację między studentem a nauczycielem.

Od powyższych zasad mogą zdarzyć się wyjątki, gdyż sposób realizacji zajęć uzależniony jest przede wszystkim od specyfiki kierunku studiów oraz poszczególnych przedmiotów.

Szczegółowe informacje o sposobie prowadzenia zajęć będą zamieszczone w rozkładach zajęć dla poszczególnych kierunków i lat studiów, dlatego prosimy o uważne zapoznanie się z nimi gdy zostaną opublikowane.
Rozkłady zajęć umieszczone będą na stronie WSEiZ, w części „Strefa Studenta”, w zakładce Rozkłady zajęć i Ogłoszenia Dziekanatów.

Egzaminy i zaliczenia, w tym egzaminy dyplomowe, również mogą odbywać się w formie zdalnej lub w siedzibie WSEiZ, w zależności od specyfiki przedmiotu.

Aby wizyta w Uczelni była bezpieczna i komfortowa zarówno dla Państwa, jak i pracowników WSEiZ
serdecznie prosimy o przestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcję rąk przed
wejściem do budynków (płyny do dezynfekcji znajdują się w portierniach budynków przy ul. Olszewskiej i przy ul. Rejtana).

Przypominamy też, że zalecenia dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, znajdują się na
stronie www.gov.pl/web/koronawirus. W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne społeczności akademickiej WSEiZ prosimy
o stosowanie się do podanych zasad i jeśli to możliwe o ograniczenie wizyt na terenie Uczelni.

Udostępnij wpis:

19 sierpnia 2020