Informacje dla studentów I semestru

Informacje dla studentów I semestru

Przypominamy, że pierwsza rata czesnego powinna wpłynąć na konto WSEiZ we wrześniu b.r.

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA w WARSZAWIE
ul. Olszewska 12, 00-792 WARSZAWA

Nr rachunku 43103015080000000800611008

Serdecznie zapraszamy na uroczystą Inaugurację roku akademickiego 2014/2015, która odbędzie się 1 października 2014 r., przy ul. Rejtana 16, o godz. 11.00.
Jednocześnie informujemy, że dla Studentów I roku studiów stacjonarnych, obecność jest obowiązkowa.

Studia I stopnia

  • Termin pierwszych zajęć dydaktycznych dla studiów stacjonarnych: 2 października 2014 r.,
  • Termin pierwszych zajęć dydaktycznych na studiach sobotnio-niedzielnych dla Wydziału Architektury:
  • Architektura, Budownictwo, Architektura Krajobrazu, Architektura Wnętrz: 27, 28 września 2014 r.,
  • Wzornictwo: 11,12 października 2014 R.
  • Termin pierwszych zajęć dydaktycznych na studiach sobotnio-niedzielnych dla Wydziału Zarządzania i Wydziału Ekologii: 11,12 października 2014 r.

Studia II stopnia , sem. uzupełniający

 • Termin pierwszych zajęć dydaktycznych dla studiów II stopnia, dla sem. uzupełniającego: 20, 21 września 2014 r. ,
 • Prosimy o kontakt z właściwym Dziekanatem w celu ustalenia grupy zajęciowej.

Studia II stopnia

 • Termin pierwszych zajęć dydaktycznych dla studiów II stopnia: 27, 28 września 2014 r.

Rozkłady zajęć zostaną podane na stronie internetowej:
• dla studentów w formie studiów sobotnio-niedzielnej – 19 września 2014 r. (dla Wydziału Architektury)
i 30 września 2014 r. (dla Wydziału Ekologii i Wydziału Zarządzania),
• dla studentów formie stacjonarnej – 25 września 2014 r.

Legitymację studencką można odebrać w Dziekanacie właściwego Wydziału od 2 października 2014 r. w siedzibie Uczelni przy ul Olszewskiej 12.

Listy studentów przyjętych na wszystkie kierunki studiów z podziałem na grupy zostaną umieszczone na stronie internetowej 22 września b.r.

ROZKŁADY ZAJĘĆ DLA STUDENTÓW STUDIÓW I-go i II-go STOPNIA I-go SEMESTRU

Godziny pracy dziekanatów:

poniedziałek 12.00 – 18.00
wtorek 10.00 – 16.00
środa nieczynne
czwartek 10.00 – 16.00
piątek 12.00 – 18.00
sobota 08.00 – 16.00
niedziela 08.00 – 14.00

Udostępnij wpis:

12 września 2013