Informacje dla studentów I semestru – rok akademicki 2022/2023

Informacje I semestr rok akademicki 22/23
W imieniu Władz WSEiZ serdecznie zapraszamy na uroczystość inauguracji roku akademickiego 2022/2023, która odbędzie się 5 października, o godz. 11.00, w budynku Uczelni przy ul. Rejtana 16.

Studentów pierwszego semestru prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej informacjami dotyczącymi terminów rozpoczęcia zajęć dydaktycznych oraz organizacji studiów.

TERMINY:

Studia I stopnia

 • Termin pierwszych zajęć dydaktycznych dla studiów stacjonarnych (w dni powszednie) 3 października 2022 r.,
 • Termin pierwszych zajęć dydaktycznych dla studiów sobotnio-niedzielnych na Wydziale Architektury:
  – kierunek Architektura 24, 25 września 2022 r.,
  – kierunek Architektura Wnętrz 7 (zajęcia on-line) 8, 9 października 2022 r.,
  – pozostałe kierunki (Architektura Krajobrazu, Budownictwo, Wzornictwo) 8, 9 października 2022 r.
 • Termin pierwszych zajęć dydaktycznych dla studiów sobotnio-niedzielnych na Wydziale Inżynierii i Zarządzania8, 9 października 2022 r.

Studia II stopnia

 • Termin pierwszych zajęć dydaktycznych dla studiów II stopnia, sem. uzupełniający na Wydziale Inżynierii i Zarządzania: kierunki Ochrona Środowiska oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 1, 2 października 2022 r.
 • Termin pierwszych zajęć dydaktycznych dla studiów II stopnia na Wydziale Architektury:
  – kierunek Architektura 24, 25 września 2022 r.,
  – kierunek Architektura Wnętrz 1, 2 października 2022 r.,
  – kierunek Budownictwo 7 (zajęcia on-line), 8, 9 października 2022 r.

ROZKŁADY ZAJĘĆ:

Rozkłady zajęć dla studentów pierwszego semestru studiów I-go i II-go stopnia zostaną podane na stronie internetowej w następujących terminach:

• dla studentów studiów w formie stacjonarnej:
– Wydział Architektury 19 września 2022 r.,
– Wydział Inżynierii i Zarządzania 21 września 2022 r.

• dla studentów studiów w formie sobotnio-niedzielnej:

Wydział Architektury
– kierunek Architektura studia I i II stopnia 14 września 2022 r.,
– kierunek Architektura Wnętrz studia II stopnia 17 września 2022 r.,
– kierunki Architektura Wnętrz studia I stopnia, Budownictwo studia I i II stopnia, Architektura Krajobrazu, Wzornictwo 24 września 2022 r.

Wydział Inżynierii i Zarządzania
– studia II stopnia, sem. uzupełniający kierunki Ochrona Środowiska oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji  23 września 2022 r.
– pozostałe kierunki studiów (Mechanika i Budowa Maszyn, Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Zarządzanie, Zdrowie Publiczne) 26 września 2022 r.

UWAGA!!!
Prosimy o sprawdzenie oznaczenia skrótów dotyczących sal i budynków, w których odbywają się zajęcia. Wyjaśnienia skrótów znajdują się w rozkładach zajęć na dole strony!

Wydział Architektury

ROZKŁADY ZAJĘĆ DLA STUDENTÓW STUDIÓW I-go STOPNIA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY
ROZKŁADY ZAJĘĆ DLA STUDENTÓW STUDIÓW II-go STOPNIA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY

Informacje dotyczące organizacji i przebiegu studiów w roku akademickim 2022/2023 dla Wydziału Architektury

Wydział Inżynierii i Zarządzania

ROZKŁADY ZAJĘĆ DLA STUDENTÓW STUDIÓW I-go i II-go STOPNIA WYDZIAŁU INŻYNIERII I ZARZĄDZANIA

Informacje dotyczące organizacji i przebiegu studiów w roku akademickim 2022/2023 dla Wydziału Inżynierii i Zarządzania


PODSTAWOWE INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Logowanie do Wirtualnych Platform WSEiZ (Chmury Edukacyjnej, Wirtualnej Uczelni, Platformy E-Learning) będzie możliwe od 1 października 2022 r. Zasady i sposób logowania do Wirtualnych Platform WSEiZ znajdują się w zakładce FAQ

Legitymację studencką będzie można odebrać w Dziekanacie właściwego Wydziału od 1 października 2022 r. w siedzibie Uczelni przy ul. Olszewskiej 12. Do odbioru legitymacji niezbędne jest opłacenie pierwszej raty czesnego oraz opłaty za elektroniczną legitymację studencką (22 zł).

Podział na grupy studentów poszczególnych kierunków zostanie umieszczony na stronie internetowej na trzy dni przed planowanymi zajęciami.

UWAGA!!!
Podział na grupy dla poszczególnych kierunków studiów zostanie zamieszczony w formie list zawierających indywidualny numer albumu studenta! Informacje o indywidualnym numerze albumu znajdują się w Oświadczeniu, które otrzymali Państwo wraz z umową dotyczącą warunków płatności za studia (przy składaniu dokumentów w Rektoracie WSEiZ).

W razie wątpliwości prosimy o mailowy kontakt z Dziekanatem właściwego Wydziału (Wydział Architektury: dziekanata@wseiz.pl; Wydział Inżynierii i Zarządzania: dziekanati@wseiz.pl). W korespondencji mailowej z Dziekanatem prosimy o korzystanie z uczelnianych adresów e-mail, które widoczne są po zalogowaniu do Wirtualnej Uczelni, w zakładce Dane Osobowe, w polu e-mail 2.

Przypominamy, że pierwsza rata czesnego powinna wpłynąć na konto WSEiZ we wrześniu br. (numer subkonta znajduje się w umowie o warunkach odpłatności za studia).

Godziny pracy Dziekanatów WSEiZ dostępne są w zakładce Kontakty do biur i Uczelni.

Udostępnij wpis:

7 października 2022