Informacje dla studentów I semestru – rok akademicki 2020/2021

Informacje dla studentów I semestru – rok akademicki 2020/2021

Serdecznie zapraszamy na uroczystą Inaugurację roku akademickiego 2020/2021, która odbędzie się 6 października 2020 r., o godz. 11.00, w budynku Uczelni przy ul. Rejtana 16. W trosce o zdrowie całej społeczności akademickiej WSEiZ Inauguracja nadchodzącego roku akademickiego odbędzie się w formie zdalnej.


Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej, informacjami o organizacji studiów oraz terminami rozpoczęcia zajęć dydaktycznych dla studentów pierwszego semestru studiów w WSEiZ.

TERMINY:

Studia I stopnia

  • Termin pierwszych zajęć dydaktycznych dla studiów stacjonarnych (w dni powszednie): 7 października 2020 r.,
  • Termin pierwszych zajęć dydaktycznych na studiach sobotnio-niedzielnych dla Wydziału Architektury:
    kierunki Architektura oraz Architektura Wnętrz 3, 4 października 2020 r., pozostałe kierunki 10, 11 października 2020 r.
  • Termin pierwszych zajęć dydaktycznych na studiach sobotnio-niedzielnych dla Wydziału Inżynierii i Zarządzania:10, 11 października 2020 r.

Studia II stopnia

  • Termin pierwszych zajęć dydaktycznych dla studiów II stopnia, sem. uzupełniający dla Wydziału Inżynierii i Zarządzania: kierunki Ochrona Środowiska oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 19, 20 września 2020 r.
  • Termin pierwszych zajęć dydaktycznych dla studiów II stopnia dla Wydziału Architektury: kierunek Architektura 3, 4 października 2020 r., kierunki Architektura Wnętrz oraz Budownictwo 10, 11 października 2020 r.

ROZKŁADY ZAJĘĆ:

Rozkłady zajęć dla studentów I-go semestru studiów I-go i II-go stopnia zostaną podane na stronie internetowej w następujących terminach:

• dla studentów studiów w formie stacjonarnej: 22 września 2020 r.,
• dla studentów studiów w formie sobotnio-niedzielnej:
– 16 września 2020 r. dla Wydziału Architektury,
– 28 września 2020 r. dla Wydziału Inżynierii i Zarządzania,

ROZKŁADY ZAJĘĆ DLA STUDENTÓW STUDIÓW I-go STOPNIA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY
ROZKŁADY ZAJĘĆ DLA STUDENTÓW STUDIÓW II-go STOPNIA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY

Informacje dotyczące organizacji i przebiegu studiów w roku akademickim 2020/2021 dla Wydziału Architektury

ROZKŁADY ZAJĘĆ DLA STUDENTÓW STUDIÓW I-go i II-go STOPNIA WYDZIAŁU INŻYNIERII I ZARZĄDZANIA

Informacje dotyczące organizacji i przebiegu studiów w roku akademickim 2020/2021 dla Wydziału Inżynierii i Zarządzania


PODSTAWOWE INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Logowanie do Wirtualnej Uczelni i Platformy E-Learning będzie możliwe od 1 października 2020 r.

Legitymację studencką będzie można odebrać w Dziekanacie właściwego Wydziału od 1 października 2020 r. w siedzibie Uczelni przy ul. Olszewskiej 12.
Do odbioru legitymacji niezbędne jest opłacenie pierwszej raty czesnego oraz opłaty za elektroniczną legitymację studencką (22 zł).

W celu zapewnienia bezpiecznej i komfortowej obsługi oraz aby zmniejszyć ryzyko zarażenia koronawirusem podczas odbioru legitymacji prosimy o stosowanie się do obowiązujących przepisów zakrywania nosa i ust oraz zachowania dystansu społecznego.

Podział na grupy studentów poszczególnych kierunków zostanie umieszczony na stronie internetowej w następujących terminach:
– kierunek Architektura, studia sobotnio-niedzielne 1 października 2020 r.
– kierunek Architektura Wnętrz, studia niestacjonarne I-go stopnia 1 października 2020 r.
– studia stacjonarnej 2 października 2020 r.,
– studia niestacjonarne (pozostałe kierunki studiów) 8 października 2020 r.,

UWAGA!!!

Podział na grupy dla poszczególnych kierunków studiów zostanie zamieszczony w formie list zawierających indywidualny numer albumu studenta!
Informacje o indywidualnym numerze albumu znajdują się w Oświadczeniu, które otrzymali Państwo wraz z umową dotyczącą warunków płatności za studia (przy składaniu dokumentów w Rektoracie WSEiZ).

W razie wątpliwości prosimy o mailowy kontakt z Dziekanatem właściwego Wydziału (Wydział Architektury: dziekanata@wseiz.pl; Wydział Inżynierii i Zarządzania: dziekanati@wseiz.pl). W korespondencji mailowej z Dziekanatem prosimy o korzystanie z uczelnianych adresów e-mail, które widoczne są po zalogowaniu do Wirtualnej Uczelni, w zakładce Dane Osobowe, w polu e-mail 2.

Przypominamy, że pierwsza rata czesnego powinna wpłynąć na konto WSEiZ we wrześniu br. (numer subkonta znajduje się w umowie o warunkach odpłatności za studia).

Udostępnij wpis:

14 września 2020