Informacje dla studentów I semestru – rok akademicki 2018/19

Informacje dla studentów I semestru – rok akademicki 2018/19

Serdecznie zapraszamy na dwudziestą piątą, uroczystą Inaugurację roku akademickiego 2019/2020, która odbędzie się 3 października 2019 r., w budynku Uczelni przy ul. Rejtana 16, o godz. 11.00.
Jednocześnie informujemy, że dla Studentów I-go roku studiów stacjonarnych, obecność na uroczystości jest obowiązkowa.

W związku z Inauguracją w dniu 3.10.2019 r. (czwartek) administracja WSEiZ będzie czynna w godz. 8.00-10.30.

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej, informacjami o organizacji studiów oraz terminami rozpoczęcia zajęć dydaktycznych dla studentów pierwszego semestru studiów w WSEiZ.

TERMINY:

Studia I stopnia

  • Termin pierwszych zajęć dydaktycznych dla studiów stacjonarnych (w dni powszednie): 30 września 2019 r.,
  • Termin pierwszych zajęć dydaktycznych na studiach sobotnio-niedzielnych dla Wydziału Architektury:
    kierunek Architektura 21, 22 września 2019 r., pozostałe kierunki 5, 6 października 2019 r.
  • Termin pierwszych zajęć dydaktycznych na studiach sobotnio-niedzielnych dla Wydziału Inżynierii i Zarządzania:
    5, 6 października 2019 r.

Studia II stopnia

  • Termin pierwszych zajęć dydaktycznych dla studiów II stopnia, sem. uzupełniający: 14, 15 września 2019 r.
  • Termin pierwszych zajęć dydaktycznych dla studiów II stopnia 21, 22 września 2019 r.

 

Rozkłady zajęć dla studentów I-go semestru studiów I-go i II-go stopnia zostaną podane na stronie internetowej w następujących terminach:

• dla studentów studiów w formie sobotnio-niedzielnej:
– 6 września 2019 r. dla Wydziału Architektury, kierunek Architektura,
– 16 września 2019 r. dla Wydziału Architektury, pozostałe kierunki,
– 16 września 2019 r. dla Wydziału Inżynierii i Zarządzania,
• dla studentów studiów w formie stacjonarnej:
– 16 września 2019 r.

 

ROZKŁADY ZAJĘĆ DLA STUDENTÓW STUDIÓW I-go STOPNIA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY

Informacje dotyczące organizacji i przebiegu studiów w roku akademickim 2019/2020 dla Wydziału Architektury

ROZKŁADY ZAJĘĆ DLA STUDENTÓW STUDIÓW I-go i II-go STOPNIA WYDZIAŁU INŻYNIERII I ZARZĄDZANIA

Informacje dotyczące organizacji i przebiegu studiów w roku akademickim 2019/2020 dla Wydziału Inżynierii i Zarządzania

 

PODSTAWOWE INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Logowanie do Wirtualnej Uczelni i Platformy E-Learning będzie możliwe od 1 października 2019 r.

Legitymację studencką będzie można odebrać w Dziekanacie właściwego Wydziału od 1 października 2019 r. w siedzibie Uczelni przy ul. Olszewskiej 12.
Do odbioru legitymacji niezbędne jest opłacenie pierwszej raty czesnego oraz opłaty za elektroniczną legitymację studencką (22 zł.).


Podział na grupy studentów poszczególnych kierunków zostanie umieszczony na stronie internetowej w następujących terminach:
– dla studiów w formie stacjonarnej 23 września 2019 r.,
– dla studiów w formie niestacjonarnej 30 września 2019 r.,
– dla studentów kierunku Architektura w formie sobotnio-niedzielnej 16 września 2019 r.

UWAGA!!!


Podział na grupy dla poszczególnych kierunków studiów zostanie zamieszczony w formie list zawierających indywidualny numer albumu studenta!
Informacje o indywidualnym numerze albumu znajdują się w Oświadczeniu, które otrzymali Państwo wraz z umową dotyczącą warunków płatności za studia (przy składaniu dokumentów w Rektoracie WSEiZ).

W razie wątpliwości prosimy o mailowy kontakt z Dziekanatem właściwego Wydziału (Wydział Architektury: dziekanata@wseiz.pl; Wydział Inżynierii i Zarządzania: dziekanati@wseiz.pl).

Przypominamy, że pierwsza rata czesnego powinna wpłynąć na konto WSEiZ we wrześniu br. (numer subkonta znajduje się w umowie o warunkach odpłatności za studia).

Godziny pracy dziekanatów:

poniedziałek 12.00 – 18.00
wtorek 10.00 – 16.00
środa nieczynne
czwartek 10.00 – 16.00
piątek 12.00 – 18.00
sobota 08.00 – 16.00
niedziela 08.00 – 14.00

 

Udostępnij wpis:

14 września 2018