INFORMACJA W SPRAWIE WAŻNOŚCI LEGITYMACJI STUDENCKICH

INFORMACJA W SPRAWIE WAŻNOŚCI LEGITYMACJI STUDENCKICH

IMG 7342

Szanown Państwo,
zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.) zostały wprowadzone zmiany w zakresie przedłużania z mocy prawa ważności legitymacji studenckich.

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.
Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.
Nie ma zatem konieczności osobistej wizyty w Dziekanacie w celu przedłużenia ważności legitymacji.

Studentów pierwszego semestru, którzy nie posiadają jeszcze legitymacji prosimy o jak najszybsze zgłoszenie się do Dziekanatu Właściwego Wydziału w celu odbioru ww. dokumentu.

Udostępnij wpis:

21 maja 2020