INFORMACJA O KREDYTACH STUDENCKICH 2013/2014

INFORMACJA O KREDYTACH STUDENCKICH 2013/2014

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich.

Szczegółowe informacje na temat kredytów studenckich – wraz z tekstem nowego rozporządzenia i wzorem zaświadczenia o studiach do pobrania – znajdują się na stronie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

http://www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie/

Udostępnij wpis:

11 października 2013