INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH – SAMORZĄDOWY MENEDŻER ENERGII

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH – SAMORZĄDOWY MENEDŻER ENERGII

IMG 7342

W dniu 29.10.2014 r. w gmachu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania przy ul. Rejtana 16 odbyła się INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH – SAMORZĄDOWY MENEDŻER ENERGII. Studia współfinansowane są ze środków WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE i realizowane wraz z MAZOWIECKĄ AGENCJĄ ENERGETYCZNĄ.

Uroczystość, która rozpoczęła się przemówieniem inauguracyjnym Pani Rektor WSEiZ doc. dr Moniki Madej, zaszczycili swoją obecnością Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego – Pan Wiesław Mariusz Raboszuk, Wiceprezes Zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej – Pan Dariusz Ciarkowski, Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – Pan Tomasz Krasowski oraz Członek Rady Nadzorczej Mazowieckiej Agencji Energetycznej – Pan Wojciech Jabłoński. Z ramienia Uczelni obecni byli również: Prorektor WSEiZ Pani dr Justyna Kłys i Dziekan Wydziału Ekologii WSEiZ, prof. nadzw. dr hab. Piotr Tomaszewski.

Celem studiów jest pozyskanie oraz rozwinięcie wiedzy z zakresu prawnych, technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych i środowiskowych uwarunkowań wytwarzania, dystrybucji, magazynowania i obrotu energią pozyskiwaną ze źródeł konwencjonalnych oraz odnawialnych, a także z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego na szczeblu lokalnym, w tym przede wszystkim planowania, zarządzania i finansowania energetyki w gminie.

Studia podyplomowe Samorządowy Menedżer Energii skierowane są do urzędników samorządu terytorialnego, pracowników lub kandydatów na pracowników urzędów gmin, powiatów lub urzędów szczebla regionalnego z województwa mazowieckiego oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego, a także przedsiębiorstw komunalnych.

Udostępnij wpis:

29 października 2014