Inauguracja roku akademickiego 2023/2024

Inauguracja roku akademickiego 2023/2024

Za nami dwudziesta dziewiąta inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.
Uroczystość odbyła się 3 października 2023 r. w atrium budynku WSEiZ przy ul. Rejtana 16.
Na uroczystości obecni byli: Władze Uczelni, zaproszeni goście, kadra dydaktyczna, pracownicy oraz studenci.
Inauguracja została otwarta przez JM Rektor dr Monikę Madej, prof. WSEiZ, Pani Rektor wygłosiła również przemówienie inauguracyjne.
Podczas uroczystości mogliśmy wysłuchać wykładu, który gościnnie zaprezentował Pan dr Jędrzej Świeżewski.

Program uroczystości przedstawiał się następująco:

  • Wprowadzenie Sztandaru Uczelni
  • Hymn państwowy
  • Otwarcie uroczystości i przemówienie inauguracyjne JM Rektor dr Moniki Madej, prof. WSEiZ
  • Immatrykulacja studentów
  • Wręczenie nagród i wyróżnień
  • Wręczenie dyplomów ukończenia studiów
  • Wykład inauguracyjny dr. Jędrzeja Świeżewskiego pt. „Chatboty i kaszaloty: sztuczna inteligencja w ochronie przyrody”
  • Gaudeamus Igitur oraz Gaude Mater Polonia

Władze Uczelni życzą całej społeczności WSEiZ wszelkiej pomyślności w nowym roku akademickim.
Studentom – zwłaszcza tym, którzy zaczynają studia – życzymy jak najlepszych wyników, radości i satysfakcji ze studiowania.

Zdjęcia Piotr Kaczor

Udostępnij wpis:

6 października 2023