Inauguracja roku akademickiego 2022/2023

2022/2023
Za nami dwudziesta ósma inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Uroczystość odbyła się 5 października 2022 r. w atrium budynku WSEiZ przy ul. Rejtana 16.

Na uroczystości obecni byli: Władze Uczelni, zaproszeni goście, kadra dydaktyczna, pracownicy oraz studenci. Inauguracja została otwarta przez założyciela i Prezydenta WSEiZ Pana prof. dr. hab. inż. Jana Misiaka, a przemówienie inauguracyjne wygłosiła JM Rektor dr Monika Madej, podczas uroczystości mogliśmy wysłuchać wykładu, który gościnnie zaprezentowała Pani prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz.

Program uroczystości przedstawiał się następująco:

  • Wprowadzenie Sztandaru Uczelni
  • Hymn państwowy
  • Otwarcie Uroczystości przez Założyciela Uczelni Prezydenta WSEiZ prof. dr. hab. inż. Jana Misiaka
  • Przemówienie inauguracyjne JM Rektor dr Moniki Madej, prof. WSEiZ
  • Immatrykulacja studentów
  • Wręczenie nagród i wyróżnień
  • Wręczenie dyplomów ukończenia studiów
  • Wykład inauguracyjny Prof. dr hab. arch. Ewy Kuryłowicz pt.ARCHITEKTURA_ARCHITEKTKA_ARCHITEKT
  • Gaudeamus Igitur oraz Gaude Mater Polonia

Władze Uczelni życzą całej społeczności WSEiZ wszelkiej pomyślności w nowym roku akademickim. Studentom – zwłaszcza tym, którzy zaczynają studia – życzymy jak najlepszych wyników, radości i satysfakcji ze studiowania.

Udostępnij wpis:

17 października 2022