INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

IMG 7342

3 października 2019 odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania. Był to dla społeczności WSEiZ dzień bardzo szczególny, gdyż tego dnia nasza Uczelnia weszła w ćwierćwiecze istnienia.

Na uroczystości obecni byli: Władze Uczelni, zaproszeni goście, pracownicy: naukowo-dydaktyczni i administracyjni oraz studenci i absolwenci. Punktem szczególnym inauguracji było pożegnanie dwóch zasłużonych nauczycieli akademickich – prof. Wojciecha Zabłockiego oraz prof. Witolda Wernera, którzy odeszli na zasłużoną emeryturę. 

Program uroczystości:

  • Wprowadzenie Sztandaru Uczelni
  • Hymn państwowy w wykonaniu chóru Modo Maiorum
  • Otwarcie Uroczystości przez Prezydenta WSEiZ prof. dr. hab. inż. Jana Misiaka
  • Przemówienie inauguracyjne JM Rektor doc. dr Moniki Madej
  • Immatrykulacja studentów I roku
  • Wręczenie nagród i wyróżnień
  • Wręczenie dyplomów ukończenia studiów
  • Wykład inauguracyjny dr. inż. arch. Marcina Zabłockiego pt. „Citius – Altius – Fortius”. Blaski i cienie nowożytnych Igrzysk Olimpijskich
  • Gaudeamus Igitur oraz Gaude Mater Polonia w wykonaniu chóru Modo Maiorum.

Władze Uczelni życzą całej społeczności WSEiZ wszelkiej pomyślności w nowym roku akademickim.

Udostępnij wpis:

8 października 2019