INAUGURACJA NOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

INAUGURACJA NOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

IMG 7342

Za nami dwudziesta szósta inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Uroczystość odbyła się 6 października 2020 r. w atrium budynku WSEiZ przy ul. Rejtana 16.

Inauguracja rozpoczynająca rok akademicki 2020/2021 była wyjątkowa. Uroczystość kończyła bowiem obchody ćwierćwiecze istnienia Uczelni, po raz pierwszy w historii WSEiZ w związku z zaistniała sytuacją epidemiczną oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo społeczności akademickiej odbyła się w ograniczonym gronie (bez udziału studentów pierwszego roku i zaproszonych gości), a także po raz pierwszy transmitowana była on-line.

W przemówieniu otwierającym galę Prezydent Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania prof. dr hab. inż. Jan Misiak podsumował ostatnie dwadzieścia pięć lat działalności Uczelni, następnie Rektor prof. WSEiZ dr Monika Madej przekazała m.in. informację dotyczące organizacji zdalnego procesu kształcenia, zrelacjonowała ograniczone ze względu na sytuację epidemiczną obchody dwudziestopięciolecia WSEiZ, a także przedstawiła plany na kolejne lata. Inspirujące i pełne otuchy przemówienie wygłosił Przewodniczący Samorządu Studentów Łukasz Męczyński. Uroczystości zakończył dr inż. Wojciech Urbański wykładem pt. Fascynujący świat maszyn elektrycznych.

Punktem szczególnym inauguracji było wręczenie Brązowego Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” Panu prof. sztuk plastycznych Witoldowi Surowieckiemu. Laudację na cześć laureata wygłosił Prodziekan Wydziału Architektury dr inż. Bogdan Gorczyca prof. WSEiZ. W tym wyjątkowym dniu pożegnaliśmy także czterech wybitnych nauczycieli akademickich –
prof. Eugeniusza Ratajczyka, prof. Janusza Palę, prof. Marka Witkowskiego oraz dr Bohdana Wieprzkowicza, którzy przeszli na zasłużoną emeryturę.

Program uroczystości przedstawiał się następująco:

  • Wprowadzenie Sztandaru Uczelni
  • Hymn państwowy
  • Otwarcie Uroczystości przez Prezydenta WSEiZ prof. dr. hab. inż. Jana Misiaka
  • Przemówienie inauguracyjne JM Rektor prof. WSEiZ dr Moniki Madej
  • Immatrykulacja studentów
  • Wręczenie nagród i wyróżnień dla wykładowców
  • Wręczenie dyplomów dla najlepszych absolwentów
  • Wykład inauguracyjny dr. inż. Wojciecha Urbańskiego pt.Fascynujący świat maszyn elektrycznych.
  • „Gaudeamus Igitur” oraz „Gaude Mater Polonia”

Władze Uczelni życzą całej społeczności WSEiZ wszelkiej pomyślności, spokoju i pogody ducha w tym szczególnym roku akademickim.

 
 

Udostępnij wpis:

13 października 2020