INAUGURACJA NOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

INAUGURACJA NOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

IMG 7342

Wczoraj, 3 października 2017 roku, w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania zainaugurowaliśmy nowy rok akademicki. W murach naszej Uczelni już po raz 22. zabrzmiało radosne Gaudeamus Igitur.

Na uroczystości obecni byli: Władze Uczelni, zaproszeni goście, pracownicy: naukowo-dydaktyczni i administracyjni oraz studenci. Inauguracja została otwarta przez założyciela i Prezydenta WSEiZ Pana prof. dr. hab. inż. Jana Misiaka, a przemówienie inauguracyjne wygłosiła JM Rektor doc. dr. Monika Madej.

Program uroczystości przedstawiał się następująco:

  • Wprowadzenie Sztandaru Uczelni
  • Hymn państwowy w wykonaniu chóru Modo Maiorum
  • Otwarcie Uroczystości przez Prezydenta WSEiZ prof. dr. hab. inż. Jana Misiaka
  • Przemówienie inauguracyjne JM Rektor doc. dr Moniki Madej
  • Immatrykulacja studentów
  • Wręczenie nagród i wyróżnień dla wykładowców
  • Wręczenie dyplomów dla najlepszych absolwentów
  • Wykład inauguracyjny dr. Dawida Marczaka pt. „Raje utracone – oddziaływanie człowieka na środowisko w warunkach izolowanych”
  • „Gaudeamus Igitur” oraz „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu chóru Modo Maiorum

Punktem szczególnym inauguracji było wręczenie Złotego Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” Panu Prof. sztuk plastycznych Andrzejowi Bissenikowi. Medal w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wręczył Prezydent WSEiZ. Laudację wygłosił Prof. sztuk plastycznych Lucjan Kasprzak (tekst laudacji).

Władze Uczelni życzą całej społeczności WSEiZ wszelkiej pomyślności w nowym roku akademickim.

 
 

Udostępnij wpis:

4 października 2017