Inauguracja drugiej edycji konkursu „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX”

Konkurs

CEMEX po raz kolejny nagrodzi najlepsze prace dyplomowe, poświęcone nowoczesnym, „zielonym” rozwiązaniom dla branży cementowej, betonowej i kruszywowej. Prace w konkursie „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX” można zgłaszać od 1 października 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. Autorom zwycięskich prac oraz ich promotorom zostaną przyznane nagrody finansowe. Wydarzenie wpisuje się w globalną strategię „Future in Action”, której celem jest redukcja emisji CO2 w zakładach CEMEX.

Konkurs pt. „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX” odbędzie się już po raz drugi. Podobnie jak przed rokiem, wyłonione zostaną szczególnie wartościowe prace dyplomowe, których tematyka dotyczy obszarów takich jak zrównoważony rozwój i gospodarka niskoemisyjna, gospodarka o obiegu zamkniętym, działania w celu redukcji CO2 w łańcuchu wartości 5C (klinkier, cement, beton, budownictwo, rekarbonatyzacja), ekologiczne i innowacyjne rozwiązania materiałowe ograniczające wykorzystanie zasobów naturalnych oraz optymalizacja i poprawa efektywności procesów produkcyjnych oraz produktów.

– Zależy nam na dostarczaniu produktów i usług, które będą w mniejszym stopniu niż dotychczas  oddziaływały na otoczenie – dlatego stale szukamy nowych, ekologicznych rozwiązań. Inspiracji dostarcza nam m.in. współpraca ze środowiskiem akademickim. Studenci i absolwenci polskich uczelni mają wiele pomysłów, z których mogą skorzystać producenci cementu, betonu i kruszyw. Z tym większym zainteresowaniem zapoznamy się z pracami zgłoszonymi do konkursu – mówi Rafał Gajewski, Dyrektor Pionu Handlowego, Członek Zarządu CEMEX Polska.

Do konkursu można zgłosić prace inżynierskie, magisterskie i podyplomowe, obronione od września 2020 do stycznia 2023. Laureaci zostaną wyłonieni przez Jury i Kapitułę, w skład których wejdą eksperci CEMEX Polska oraz przedstawiciele świata nauki.

Autorzy najlepszych prac mogą liczyć na atrakcyjne nagrody. Laureaci miejsc I-III otrzymają (odpowiednio): 7 tys. zł, 5 tys. zł i 3 tys. zł. Promotorzy zwycięskich prac otrzymają odpowiednio: 3.5 tys. zł, 2.5 tys. i 1.5 tys. zł.

Do konkursu będą przyjmowane prace dyplomowe nie zgłaszane wcześniej do konkursu CEMEX.

Zgłoszenie konkursowe

Prace w konkursie „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX” można zgłaszać od 1 października 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. za pośrednictwem dedykowanego formularza: kreujzielonaprzyszlosc.pl Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie zdefiniowane w formularzu obszary.

Konkurs będzie realizowany w dwóch etapach. W części pierwszej Jury dokona wyboru 10 najlepszych prac spośród wszystkich otrzymanych zgłoszeń, które zostaną zakwalifikowane do drugiego, ostatniego etapu.

Zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez CEMEX Polska, najlepsze prace konkursowe zostaną wyłonione w czerwcu 2023 r.

 

Więcej informacji o konkursie jest dostępnych pod adresem: https://www.cemex.pl/konkurs-dla-studentow.

Zachęcamy także do zapoznania się z regulaminem konkursu https://www.cemex.pl/konkurs-dla-studentow

Cele klimatyczne

Konkurs pt. „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX” wpisuje się w realizację globalnej strategii „Future in Action”, ogłoszonej przez firmę w 2021 r. W ramach wspomnianej strategii CEMEX zamierza do 2050 roku dostarczać wszystkim klientom na świecie beton o zerowej emisji CO2 netto.

O CEMEX Polska

CEMEX to globalna firma z branży materiałów budowlanych, która troszczy się o lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń, dzięki zrównoważonym produktom i rozwiązaniom. Poprzez nieustanne innowacje oraz szeroko zakrojone prace badawcze i rozwojowe, firma dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej. CEMEX to lider gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym, a dzięki wdrażaniu nowych technologii, jest również pionierem w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych i surowców wtórnych w procesach produkcyjnych. CEMEX oferuje cement, beton towarowy, kruszywa oraz rozwiązania urbanizacyjne na rozwijających się rynkach całego świata, a międzynarodowy zespół świadczy na rzecz klientów wysokiej jakości usługi, wykorzystując technologie cyfrowe.
Więcej informacji na www.cemex.pl

cemex""

 

Udostępnij wpis:

10 października 2022