III stopień oczyszczania ścieków. Kolejne spotkanie z cyklu TECHNOLOGIE WOD-KAN

W imieniu redakcji miesięcznika Wodociągi-Kanalizacja i Portalu Komunalnego zapraszamy 28 lutego 2023 r. na drugie spotkanie z cyklu TECHNOLOGIE WOD-KAN.

Spotkanie odbędzie się w formie online w godzinach 9:00-14:00 a poprowadzi je prof. dr hab. inż. Ewa Neczaj z Wydziału Infrastruktury i Środowiska, Politechniki Częstochowskiej.

Zakres merytoryczny szkolenia:

Wykład

  •  kierunki ponownego wykorzystania ścieków,
  •  wykorzystanie ścieków w rolnictwie – wymagania prawne,
  •  technologie stosowane w III stopniu- oczyszczania – m. in. metody zaawansowanego utleniania (AOP), procesy membranowe, adsorpcja, filtracja,
  •  efektywność usuwania zanieczyszczeń mikrobiologicznych, fizycznych oraz chemicznych (z uwzględnieniem mikrozanieczyszczeń) w III stopniu oczyszczania ścieków,
  •  ryzyko środowiskowe związane z generowaniem ubocznych produktów utleniania zanieczyszczeń.

Warsztaty

  •  przykłady ponownego wykorzystania ścieków do celów gospodarczych – analiza zastosowanych rozwiązań technologicznych,
  •  dobór technologii oczyszczania ścieków w III stopniu w zależności od kierunku ich ponownego wykorzystania.

Więcej informacji o tym spotkaniu i innych na stronie https://technologie.abrys.pl/

TECHNOLOGIE WOD-KAN – to projekt współtworzony przez redakcje miesięcznika WODOCIĄGI-KANALIZACJA i Portalu Komunalnego wraz z zespołem naukowców – ekspertów w dziedzinie inżynierii środowiska. Zapraszamy Państwa na cykl wykładów i warsztatów, które przygotowali dla Państwa prof. dr inż. Małgorzata Kacprzak (Politechnika Warszawska), prof. Politechniki Częstochowskiej dr. hab. Agata Rosińska, prof. dr hab. inż. Ewa Neczaj (Politechnika Częstochowska), prof. Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Dariusz Boruszko i prof. Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł. Podczas wykładów i warsztatów będą Państwo mieli wyjątkową i niepowtarzalną okazję na poszerzenie i pogłębienie wiedzy i kwalifikacji z zakresu nowych zanieczyszczeń, rodzajów związków oraz przemian zachodzących w trakcie procesów oczyszczania ścieków i przetwarzania osadów ściekowych, kierunków ponownego wykorzystania ścieków, wad i zalet stosowanych technologii w kontekście energetycznym, nowych rozwiązań dotyczących urządzeń wykorzystywanych w oczyszczalniach, samowystarczalności energetycznej oczyszczalni, czy odzysku substancji ze ścieków i osadów. Przewidzieliśmy dla Państwa sześć spotkań z wykładowcami, raz w miesiącu, począwszy od 26. stycznia 2023 r.

wodociagi

Udostępnij wpis:

21 lutego 2023