III SPOTKANIE RADY PRACODAWCÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA WSEIZ

III SPOTKANIE RADY PRACODAWCÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA WSEIZ

IMG 7342

W środę 18.11.2015 r. w siedzibie WSEiZ przy ul. Olszewskiej 12, odbyło się III posiedzenie Rady Pracodawców Wydziału Zarządzania WSEiZ. W zebraniu oprócz zrzeszonych w Radzie przedsiębiorców uczestniczyli także przedstawiciele Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Głównym tematem dyskutowanym na spotkaniu był rozwój współpracy w zakresie:

  • programów specjalności i profili kształcenia,
  • rozszerzenia udziału pracodawców w procesie kształcenia,
  • sposobu organizacji praktyk studenckich,
  • objęcia patronatem specjalności na kierunkach Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Mechanika i Budowa Maszyn ,
  • udziału pracodawców w przygotowaniu prac dyplomowych oraz uczestniczeniu w egzaminach dyplomowych.

Wnioski z przeprowadzonej dyskusji zostaną zawarte w nowej ofercie edukacyjnej Wydziału Zarządzania.

Udostępnij wpis:

20 listopada 2015