III spotkanie Rady Pracodawców Wydziału Inżynierii i Zarządzania

III spotkanie
W dniu 11 kwietnia 2019 r. odbyło się III spotkanie Rady Pracodawców Wydziału Inżynierii i Zarządzania w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.
 

W spotkaniu wzięły udział władze Wydziału: 

  • dziekan dr inż. Jan Cetner, prof. WSEiZ 
  • prodziekan dr Katarzyna Adamiak  

mgr Marta Ogonowska, Kierownik Dziekanatu Wydziału oraz kilkunastu członków Rady. 

 

W przebiegu spotkania Prodziekan przedstawiła zebranym Wydział Inżynierii i Zarządzania, w tym szeroki zakres kierunków prowadzonych na Wydziale oraz przejście wydziału na profil praktyczny. Kolejnym aspektem posiedzenia było zagadnienie praktyk na studiach II stopnia. Według nowego programu studiów obejmują one okres 3 miesięczny na kierunkach Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Ochrona Środowiska. Omówione zostały również dokumenty składane przez studentów po odbytej praktyce. Dalsze dyskusje dotyczyły dokumentów składanych po odbytych praktykach.  

Dziekan zauważył że wydział dąży aby jak najwięcej prac dyplomowych było powiązanych z miejscem praktyki zawodowej. Budowałoby to lepsze relacje między firmą a uczelnią.  

 

 

 

 

Udostępnij wpis:

11 kwietnia 2019