II MIEJSCE STUDENTÓW WSEiZ W KONKURSIE ARCHITEKTONICZNYM

II MIEJSCE STUDENTÓW WSEiZ W KONKURSIE ARCHITEKTONICZNYM

IMG 7342

Gmina Czarna Białostocka wraz z Nadleśnictwem Czarna Białostocka zorganizowała konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania Placu Miejskiego oraz terenu wzdłuż kolejki wąskotorowej w Czarnej Białostockiej.

Celem konkursu było wyłonienie innowacyjnej, najlepszej pod względem architektonicznym, urbanistycznym oraz funkcjonalnym koncepcji zagospodarowania terenu, która pozwoli na powiązanie Placu Miejskiego z terenami rekreacyjnymi na terenie miasta Czarna Białostocka i stworzy z nimi funkcjonalną całość.

Z piętnastu prac, które wpłynęły na konkurs zostały wyłonione trzy, które otrzymały największą liczbę punktów. W dniu 15 grudnia 2015 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, na którym w wyniku głosowania komisja przyznała II MIEJSCE
oraz nagrodę w wysokości 1500 zł pracy konkursowej z numerem 224492, której autorami są studenci Wydziału Architektury WSEiZ Alicja Liszkiewicz, Rocio Martinez Gomez, Ana Rodriguez Herraez i Joanna Ogińska.

Praca doceniona została za wartości architektoniczne budynków małej architektury, architektury krajobrazu oraz oryginalność idei projektowej.

Studentom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

Udostępnij wpis:

4 stycznia 2016