I* spotkanie Rady Pracodawców Wydziału Inżynierii i Zarządzania

W dniu 27.03.2017 r. odbyło się I* spotkanie Rady Pracodawców Wydziału Inżynierii i Zarządzania w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.
 

W spotkaniu wzięły udział władze Wydziału: 

 • dziekan dr inż. Jan Cetner, prof. WSEiZ 
 • prodziekan dr Katarzyna Adamiak  

oraz mgr Marta Ogonowska, Kierownik Dziekanatu Wydziału, a także członkowie Rady: 

 • Milena Pacholska – Neo-Doradcy Sp. z o. o. 
 • Urszula Rąbkowska – XBS Group Sp. z o. o. 
 • Adam Cudny – Veolia Energia Warszawa S.A. 
 • Alicja Rukowicz – Francusko-Polska Izba Gospodarcza 
 • Jacek Pastuszka – Project Energy Sp. z o. o. 
 • Arkadiusz Piotrowski – Mazowiecka Agencja Energetyczna 
 • Andrzej Radlicki – Sinevia Sp. z o. o. 
 • Marek Jassak – Sinevia Sp. z o. o. 
 • Agnieszka Huszczyńska – Evential 
 • Ewa Górska – Polskie Towarzystwo Ergonomiczne 

Podczas spotkania prodziekan dr Katarzyna Adamiak zaprezentowała informacje nt. kierunków studiów, programów kształcenia, sylwetek absolwentów. Następnie dziekan dr inż. Jan Cetner, prof. WSEiZ omówił rekrutację oraz proces kształcenia na poszczególnych kierunkach w latach 2012-2016. 

W dalszej części spotkania odbył się panel dyskusyjny uczestników spotkania pod kątem nowych specjalności oraz zmian na kierunku Ochrona Środowiska.  

Ostatnim punktem zebrania było zgłoszenie propozycji przedstawicieli Rady Pracodawców z uwzględnieniem aktualnych potrzeb rynku pracy, w tym m.in. zapotrzebowania na absolwentów rozumiejących procesy optymalizacji i sprawdzalności efektów działania, znających technologie smart, optymalizacje kosztów i zużycia energii, rozumiejących zależność ekonomii i ekologii. Zgłoszona została propozycja nowych specjalności: „Zarządzanie systemami cieplnymi”, „Łańcuchy dostaw lub energii” oraz uzupełnienia oferty edukacyjnej I i II stopnia o studia podyplomowe. Członkowie Rady potwierdzili chęć dalszej współpracy w zakresie praktyk dla studentów gdyż jak deklarują po odbyciu praktyk często zatrudniają studentów Wydziału. 

 

 

 

 

 

* w 2017 r. doszło do połączenia Wydziału Ekologii i Wydziału Inżynierii i Zarządzania w jeden Wydział Wydziału Inżynierii i Zarządzania 

Udostępnij wpis:

27 marca 2017