I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa “Komunikacja w biznesie”

Konferencja
Szanowni Państwo,

Koło Naukowe KomunikacJA działające na Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu ma zaszczyt zaprosić Państwa na I Interdyscyplinarną Konferencję Naukową “Komunikacja w biznesie”

Toruń, 03.06.2024

Miejsce: Konferencja w formule on-line

Cel: Konferencja ma na celu nie tylko promowanie wymiany wiedzy i doświadczeń, ale także budowanie miejsca dla współpracy interdyscyplinarnej, integrując przedstawicieli różnych dziedzin nauki w celu lepszego zrozumienia i rozwijania praktyk komunikacyjnych w biznesie

Typ konferencji: krajowa

Formy wystąpień: referat, referat wraz z prezentacją

Czas wystąpienia: 10 minut

Komitet Naukowy: prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś (UMK w Toruniu), dr Joanna Petrykowska (UMK w Toruniu), dr Andrzej Geise (UMK w Toruniu), dr hab. Krzysztof Celuch, prof. SGTiH Vistula (SGTiH Vistula), dr Agnieszka Powierska-Domalewska (PANS Włocławek), mgr Kornelia Szmit (UWM w Olsztynie), mgr Patryk Ciechanowski (PANS Włocławek), mgr Restu Alpiansah (Uniwersytet Bumigora, Indonezja)

Komitet Organizacyjny: dr Mariusz Lewandowski – Przewodniczący komitetu organizacyjnego, lic. Marta Kurgan – Sekretarz Konferencji

Opłaty: udział bezpłatny

Ważne terminy:

Karta zgłoszenia udziału w konferencji:

Prosimy o wypełnianie karty zgłoszenia i przesłanie streszczenia do 31.05.2024r. tylko przez pierwszego autora lub osobę prezentującą pracę. W przypadku kilku współautorów jednego wystąpienia – wszyscy współautorzy otrzymają certyfikat uczestnictwa w konferencji bez konieczności przesłania karty zgłoszenia. Karty zgłoszenia udziału czynnego – kliknij tutaj, aby wypełnić

 

Udostępnij wpis:

29 maja 2024