I Edycja Konkursu architektoniczno-inżynierskiego pt. „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ”

DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ

W imieniu redakcji miesięcznika Builder oraz Stowarzyszenia Producentów Betonów zapraszamy do wzięcia udziału oraz przekazujemy Państwu szczegółowe informacje na temat I Edycji Konkursu architektoniczno-inżynierskiego pt. „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ”. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Producentów Betonów, miesięcznik Builder oraz WSC Witold Szymanik – partnera technologicznego, w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Builder for the Future.

Zadaniem uczestników Konkursu jest „Projekt koncepcyjny architektoniczno-inżynierski współczesnego akademika marzeń w wybranej lokalizacji – AKADEMIK MARZEŃ”, uwzględniający zastosowanie dwóch podstawowych technologii: prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Jednym z elementów edukacyjny konkursu będzie Maraton BIM, który odbędzie się w Warszawie w dniach 11-12 maja 2022 r. Konkurs skierowany jest do studentów z kierunków architektury i budownictwa ogólnopolskich uczelni wyższych. W konkursie mogą wziąć udział zespoły architektoniczno-budowlane reprezentujące ośrodki akademickie, prowadzące kierunki kształcenia architektura oraz budownictwo w uczelniach publicznych i prywatnych. Daną uczelnię lub połączone dwie uczelnie, może reprezentować tylko jeden zespół projektowy. Do konkursu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 10 zespołów, o czym będzie decydować kolejność przesłania kompletnego formularza zgłoszenia zespołu.
Zespół projektowy może składać się z maksymalnie 4 studentów, minimum po jednym z kierunków: architektura i budownictwo oraz z maksymalnie dwóch opiekunów – np. pracowników dydaktycznych uczelni, opiekunów kół naukowych.

Finał konkursu pierwszej edycji będzie miał miejsce w październiku 2022 podczas Konferencji „SPB 2022”.

Regulamin konkursu

Zgłoszenie udziału

Nagrody

Udostępnij wpis:

3 stycznia 2022