GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI JAKO NOWY CZŁONEK RADY PRACODAWCÓW WSEIZ

GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI JAKO NOWY CZŁONEK RADY PRACODAWCÓW WSEIZ

IMG 7342


Kolejny podmiot samorządowy wszedł w zastępy Rady Pracodawców Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.
W dniu 20.02.2020 roku, porozumienie o współpracy z Panią Rektor dr Moniką Madej, prof. WSEiZ podpisali z ramienia gminy Ożarów Mazowiecki Pan Dariusz Skarżyński oraz Pani Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak.

Celem umowy jest inicjowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, przeprowadzenie zajęć terenowych dla studentów, popularyzacja tworzenia projektów zgodnie z Dyrektywą INSPIRE oraz realizowanie wspólnych projektów z zakresu architektury, architektury krajobrazu, architektury wnętrz oraz gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska.

Ożarów Mazowiecki to gmina wyróżniająca się szybkim rozwojem oraz dbałością o ekologię. Potwierdza to fakt, że w rankingu Samorządów Najdynamiczniej Rozwijających Przedsiębiorczość w latach 2003 – 2016 zajęła 2 miejsce, a w 2018 roku przyjęła Gminny Program Ochrony Środowiska, Program Ograniczenia Niskiej Emisji (pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5), realizuje zapisy zawarte w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 oraz kontynuuje Program Ochrony Zwierząt.

Liczymy na owocną współpracę.

Udostępnij wpis:

2 marca 2020