SEKA S.A. nowym członkiem Rady Pracodawców Wydziału Inżynierii i Zarządzania

SEKA S.A. nowym członkiem Rady Pracodawców Wydziału Inżynierii i Zarządzania
5 grudnia 2023 r. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania podpisała porozumienie o współpracy w ramach Rady Pracodawców Wydziału Inżynierii i Zarządzania WSEiZ z warszawską firmą SEKA S.A.

Firma SEKA S.A. (www.seka.pl) była reprezentowana przez pana Marka Maszewskiego (Dyrektor Działu Nadzoru) oraz panią Agnieszkę Kaczyńską (Manager ds. HR).


Celem porozumienia jest:

1. Współdziałanie w ramach Rady Pracodawców na rzecz:

  • kształtowania atrakcyjnej oferty edukacyjnej;
  • budowanie wysokiej jakości kształcenia;
  • kreowanie warunków do rozwijania wzajemnych kontaktów biznesowych pomiędzy członkami Rady.

2. Podejmowanie wspólnych inicjatyw edukacyjnych i naukowych.
3. Objęcie przez SEKA S.A. partnerstwem merytorycznym kierunku zarządzanie i ochrona środowiska na studiach I i II stopnia.

Firma SEKA S.A. świadczy wysoko wyspecjalizowane usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Stały nadzór nad warunkami pracy, audyty i analizy dotyczące warunków pracy oraz stanu wypadkowości, doradztwo dla pracodawców, jak również reprezentowanie ich w przypadku czynności kontrolnych Organów nadzoru. Na rynku funkcjonują od 1988 roku i z powodzeniem budują pozycję lidera na rynku outsourcingu usług BHP i PPOŻ. Bez względu na obszar podejmowanych  działań, klienci firmy doceniają bogate doświadczenie i wykwalifikowaną kadrę, a także umiejętność znajdowania skutecznych rozwiązań, profesjonalizm i szybkość w działaniu.

Główne obszary działania to:

  • bezpieczeństwo pracy i ppoż. oraz ochrona środowiska;
  • doradztwo w zakresie prawa pracy oraz sprawach personalnych;
  • szkolenia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zarządzania zasobami ludzkimi, bezpieczeństwo i higiena pracy, rachunkowości i podatków oraz szkolenia zawodowe;
  • doradztwo w zakresie projektów unijnych, przygotowanie projektów szkoleniowych, inwestycyjnych.

Cieszymy się, że grono członków Rady Pracodawców ciągle się powiększa!

Udostępnij wpis:

12 grudnia 2023