XVII FESTIWAL NAUKI 2013

XVII FESTIWAL NAUKI 2013

IMG 7342

W dniach 20-29 września 2013 r. odbywa się w Warszawie XVII Festiwal Nauki. Po raz pierwszy w tym popularnonaukowym wydarzeniu brała udział Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Z tej okazji Uczelnia zaprosiła na spotkanie weekendowe „Ekościeżka – prawidła przyrody” prowadzone przez dr. Piotra Mędrzyckiego i dr. Dawida Marczaka oraz wykład doc. dr. Piotra Tomaszewskiego pt. „Terapia szyta na miarę”. Festiwal w WSEiZ był znakomitą okazją do tego, by odczarować naukę i stworzyć sytuację, w której naukowcy mogą spotkać się z szerszą publicznością i zarazić ją swoim entuzjazmem i wiedzą.

1. Spotkanie weekendowe „Ekościeżka – prawidła przyrody” prowadzone przez dr. Piotra Mędrzyckiego i dr. Dawida Marczaka

Sobota 21.09.2013 roku, godzina 11:00 – Terenowa Stacja Ochrony Przyrody i Krajobrazu WSEiZ, Klaudyn-Laski, ul. Klaudyńska 33

W intrygujących zajęciach uczestniczyła liczna 38 osobowa grupa dzieci wraz rodzicami z Bielan, Lachtorzewa, Dziekanowa Leśnego, Leszna i Lasek. Wszystkim dziękujemy za obecność!

Czy wiesz co to jest bioróżnorodność i dlaczego jest ona warunkiem przetrwania ludzkości, chociaż dziś to Ty musisz ja chronić? Czy znasz więzi łączące człowieka z przyrodą? Czy właściwie rozumiesz ich sens? Na wszystkie te pytania i na wiele innych uczestnicy znaleźli odpowiedź podczas wycieczki naukowej i warsztatów, które pozwoliły im dostrzec w otoczeniu przyrodniczym wszystko to, co wydawać się może oczywiste, a okazało się nowym, ciekawym i jakże często wpływającym na ich codzienność. Nasi specjaliści z Terenowej Stacji Ochrony Przyrody i Krajobrazu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie otworzyli uczestnikom zmysły na postrzeganie złożoności przyrody, nauczyli mądrego zachwytu nad logiką prawideł nią rządzących, uwrażliwili na piękno natury i natchnęli do ekologicznego myślenia i życia. Dzięki nim uczestnicy zrozumieli jak często to co małe i delikatne potrafi decydować o tym co wielkie i z pozory trwałe. Dowiedzieli się dlaczego warto hodować gatunki rodzime, i jak groźna może być inwazja gatunków obcych. Nauczyli się odróżniać prawdziwą ekologię opartą na wiedzy od pseudoekologii, jakże często obecnej w reklamie i mediach.

2. Wykład doc. dr. Piotra Tomaszewskiego pt. „Terapia szyta na miarę”

Poniedziałek 23.09.2013 roku, godzina 17:30 – Warszawa, WSEiZ, ul. Rejtana 16

Dlaczego nie reagujemy jednakowo na zastosowane leczenie? Co sprawia, że losy leków w naszych organizmach mogą się różnić? Czym może grozić nieuwzględnienie specyfiki naszego organizmu w toku leczenia? Czy terapia personalizowana stanie się codziennością „medycyny jutra”? Wykład połączony z dyskusją panelową pozwolił na zrozumienie genetycznych i pozagenetycznych uwarunkowań osobniczego zróżnicowania mechanizmów reakcji naszego organizmu na leczenie oraz konsekwencji tego zjawiska dla skuteczności i bezpieczeństwa terapii. Uczestnicy zostali wprowadzeni w podstawy tego interesującego zagadnienia i wspólnie zastanowili się dlaczego zalecana standardowo dawka określonego leku u pacjentów o tej samej płci, wieku, masie ciała, kondycji ogólnej może niekiedy okazać się dawką zbyt niską, w innych przypadkach natomiast dawka zbyt wysoką, i co może z tego wynikać dla zdrowia pacjenta. Przeanalizowali konsekwencje społeczne a także ekonomiczne nieuwzględniania osobniczej specyfiki reakcji na leki. Rozszyfrowali tajemnicze symbole genów, enzymów, nośników i receptorów charakteryzujące indywidualany profil naszego organizmu, którego poznanie pozwala określić czy jesteśmy np. „szybkim” czy też „wolnym metabolizerem” określonego leku i co to dla nas w praktyce oznacza.

Więcej:
http://www.festiwalnauki.edu.pl/

Udostępnij wpis:

16 września 2013