Fabryka Norblina - zajęcia na terenie Muzeum

Zajęcia

W dniu 29 października 2022 r. studenci kierunku Architektura brali udział w zajęciach z ,,Konserwacji i Rewaloryzacji Zabytków” (przedmiot prowadzony przez Panią mgr Barbarę Werner) na terenie Muzeum Fabryki Norblina. Po terenie Muzeum studentów oprowadzał Pan Artur Setniewski, Dyrektor Muzeum Fabryki Norblina w Warszawie.

Ponad 20 osobowa grupa studentów ostatniego roku kierunku Architektura wysłuchała profesjonalnej i wyczerpującej relacji na temat Muzeum Fabryki Norblina oraz miała możliwość bezpośredniego zetknięcia się z tkanką architektoniczną w tym wyjątkowym obiekcie, który skłania do refleksji nad twórczym myśleniem o roli i funkcji zabytku we współczesnej rzeczywistości. Dyrektor Muzeum jako konserwator i muzealnik pokazał młodym adeptom architektury swój jasny punkt widzenia, w czym tkwi sens myślenia o zabytku i jak należy go traktować aby mógł przetrwać i prezentować swoje niezbywalne wartości w przyszłości.

 

Galeria

Udostępnij wpis:

8 listopada 2022