EUROSTUDENT – opowiedz nam, co u Ciebie / EUROSTUDENT – how are you?

EUROSTUDENT – opowiedz nam, co u Ciebie / EUROSTUDENT – how are you?

Bierzemy udział w największym europejskim przedsięwzięciu badawczym dotyczącym życia studentów w formie ankiety internetowej – EUROSTUDENT. Jest to cykliczny projekt, który pozwala na uchwycenie trendów przydatnych w kształtowaniu polityki publicznej. Dołącz już dziś!

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie wszystkich uczestników studiów: I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz podyplomowych. Zapraszamy studiujących stacjonarnie, niestacjonarnie oraz tych, którzy studiują na odległość.

Link do ankiety: https://badania.pbs.pl/eurostudent.pg?id_rspo=334

Ankieta zajmie ok. 20 minut, dostępna jest do końca czerwca. Zalecamy wypełnianie na większym ekranie niż smartfon.

Zapewniamy, że Twój głos będzie miał ogromne znaczenie dla rzetelności wyników i reprezentatywności badania, a tym samym dla porównywalności wyników Polski na tle innych krajów europejskich.

Podziel się swoją historią i doświadczeniami.

Dziękujemy za poświęcony czas.

Zespół badawczy EUROSTUDENT.

___________________________________________________________________________

Za realizację badania w Polsce odpowiada niezależna agencja badawcza PBS Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Chcesz wiedzieć więcej?

Wejdź: https://www.eurostudent.eu/   Napisz: eurostudent@pbs.pl   Zadzwoń (pn-pt 8-16): 511 890 222

______________

We participate in the largest European research project on the life of students in the form of an online survey – EUROSTUDENT. It is a cyclical project that allows to capture trends useful in forming public policy. Join!

We invite to take part in the survey all participants of the studies: first degree, second degree, uniform master’s and postgraduate. We invite full-time and part-time students as well as those who participate in distance learning programme.

https://badania.pbs.pl/eurostudent.pg?id_rspo=334

The survey will take about 20 minutes, it is available until the end of June. We recommend filling on a larger screen than your smartphone.

We assure you that your vote will be of great importance for the reliability of results and the representativeness of the research, and thus for the comparability of Poland’s results compared to other European countries.

Share your story and experiences.

Thank you for your time.

 

Research Team EUROSTUDENT.

___________________________________________________________________________

For carrying out the research in Poland is responsible independent research agency PBS Sp. z o.o. on behalf of the Ministry of Education and Science.

Do you want to know more?

Visit: https://www.eurostudent.eu/   Write: eurostudent@pbs.pl

 

eurostudent""

Udostępnij wpis:

20 maja 2022