Europejski Paszport Kwalifikacji dla Uchodźców (EQPR)

EQPR
Українська версія нижче

9 maja 2022 r. Polska przystąpiła do koordynowanego przez Radę Europy projektu European Qualifications Passport for Refugees (EQPR).

Opuszczający swój kraj z powodu wojny lub prześladowań często nie mają czasu ani możliwości zabrania ze sobą dokumentów poświadczających wykształcenie. Ponadto na terenach objętych działaniami wojennymi lub rozruchami dokumentacja szkół, uczelni i archiwów niejednokrotnie jest niedostępna albo ulega zniszczeniu lub zdekompletowaniu, co uniemożliwia odzyskanie potwierdzeń posiadanych kwalifikacji, niezbędnych w procedurze ich formalnego uznania za granicą.

Czym jest EQPR?

Europejski Paszport Kwalifikacji dla Uchodźców (EQPR)  to specjalne międzynarodowe narzędzie umożliwiające weryfikację kwalifikacji uchodźców mimo brakującej lub niewystarczającej dokumentacji odbytego kształcenia. Pozwala ono wydać ustandaryzowany dokument objaśniający kwalifikacje, jakie uchodźca z dużym prawdopodobieństwem uzyskał w świetle dostępnych dowodów.

Co trzeba zrobić by otrzymać Europejski Paszport Kwalifikacji dla Uchodźców?

Procedura uzyskania dokumentu jest wieloetapowa. Uchodźca musi założyć konto w portalu Rady Europy (EQPR IT Platform) i wypełnić szczegółowy formularz samooceny kwalifikacji, a także załączyć wszelkie dostępne dowody uzyskania wykształcenia. W kolejnym etapie uczestniczy
w ustandaryzowanej rozmowie z dwojgiem odpowiednio przeszkolonych ewaluatorów, którzy znają system edukacji jego kraju. Wywiad przeprowadzany jest w języku, którym uchodźca posługuje się
w dostatecznym stopniu by opisać swoje doświadczenie edukacyjne. W przypadku pozytywnego wyniku oceny, osoba otrzymuje Europejski Paszport Kwalifikacji dla Uchodźców.

Jak dokument EQPR może pomóc uchodźcy w dalszym życiu?

Choć dokument ten nie jest formalną decyzją uznania kwalifikacji w danym państwie, zawiera wiarygodną informację,  która może być brana pod uwagę przy ubieganiu się o zatrudnienie, a także przyjęcie na studia, kursy dokształcające lub staże. Dodatkowym atutem Europejskiego Paszportu Kwalifikacji dla Uchodźców jest możliwość jego wykorzystania także w innych państwach, które przystąpiły do projektu EQPR (np. Włochy, Francja, Grecja, Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Rumunia, Mołdawia).

W państwach takich jak Włochy czy Francja osoby, które przeszły taką procedurę, mimo braku oryginałów wszystkich dyplomów czy świadectw zostały z powodzeniem przyjęte na uniwersytety. Inne podjęły zatrudnienie na stanowiskach wymagających potwierdzonego poziomu wykształcenia
i umiejętności (więcej o doświadczeniach uchodźców z EQPR – po angielsku).

Jak NAWA włącza się w projekt EQPR w Polsce?

W NAWA, polskim ośrodku sieci ENIC-NARIC, uważamy, że uruchomienie możliwości wydawania Europejskiego Paszportu Kwalifikacji dla Uchodźców również w Polsce będzie szansą zwłaszcza dla osób, które studiowały lub uczyły się np. w Ukrainie, lecz nie są w stanie dostarczyć wszystkich dokumentów o wykształceniu niezbędnych w formalnych procedurach. Zależy nam także, by instytucje państwowe, uczelnie, pracodawcy mogli z bliska zapoznać się z metodologią wydawania EQPR.

W drugiej połowie września 2022 r. NAWA, w porozumieniu z Radą Europy oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki, planuje zorganizowanie konferencji o Europejskim Paszporcie Kwalifikacji dla Uchodźców (EQPR), połączonej z przeprowadzeniem rozmów z pierwszą grupą uchodźców, którzy zdecydują się o niego ubiegać w Polsce.

Zainteresowani uchodźcy mogą zgłaszać się już teraz poprzez stronę Rady Europy (EQPR IT Platform).

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 451 058 653 (w języku angielskim, ukraińskim lub rosyjskim).

Utworzyliśmy także adres email poświęcony projektowi EQPR w Polsce:  eqpr@nawa.gov.pl .

 

Європейський паспорт кваліфікацій для біженцівшанс підтвердити кваліфікацію для осібякі втратили документи про освіту

9 травня 2022 року Польща приєдналася до проекту «Європейський паспорт кваліфікацій для біженців (EQPR)», який координує Рада Європи.

Тікаючи від війни та переслідувань, біженці зазвичай не мають часу та можливості взяти з собою всі необхідні документи, що підтверджують освіту. Документація, яка зберігається в школах та університетах або державних архівах на територіях, які постраждали від війни чи насильства, може бути недоступною або взагалі знищеною, що унеможливлює підтвердження кваліфікацій біженців, необхідних для офіційного визнання за кордоном.

Що таке EQPR?

Європейський паспорт кваліфікацій для біженців (EQPR) — це спеціальний міжнародний інструмент, розроблений для оцінки кваліфікації біженця, у якого відсутні документи про освіту або або бракує деяких документів. Проект дозволяє видати стандартизований документ, який підтверждує кваліфікацію біженця на підставі наявних доказів.

Як можна отримати EQPR?

Сама процедура складається з декількох етапів. Спочатку біженець повинен зареєструвати обліковий запис на IT-платформі EQPR Ради Європи, а потім ретельно заповнити форму з самооцінкою своєї кваліфікації та додати будь-які наявні докази отриманої освіти. Наступним кроком є структурована співбесіда з кваліфікованими оцінювачами, які володіють знаннями про систему освіти країни заявника. Співбесіда проводиться мовою, якою біженець достатньо володіє, щоб описати свій досвід навчання. У разі досягнення позитивного результату заявник отримує Європейський паспорт кваліфікацій для біженців (EQPR).

Як EQPR може допомогти біженцям в їхньому житті?

Незважаючи на те, що EQPR не є офіційним актом про визнання документів про освіту, він надає достовірну інформацію, яка може бути корисною для працевлаштування, вступу на навчання, кваліфікаційні курси або стажування. Крім того, цей документ можна використовувати також в інших країнах-учасницях проекту EQPR (наприклад, Італії, Франції, Греції, Німеччині, Великобританії, Нідерландах, Румунії, Молдові).

Наразі у Польщі відсутній досвід використання EQPR, проте у таких країнах, як Італія чи Франція, успішні власники EQPR вступили до університетів або були працевлаштовані на посади, які вимагали значного рівня освіти, не зважаючи на те, що біженці не мали в наявності необхідні  дипломи або сертифікати (докладніше про досвід біженців з EQPR англійською мовою).

Як NAWA приймає участь у проекті EQPR у Польщі?

У NAWA, польському центрі ENIC-NARIC, ми віримо, що можливість видачі та використання EQPR у Польщі стане шансом, особливо для учнів та студентів з України, які не мають можливості надати всі необхідні документи про освіту з метою проходження процедури офіційного визнання.  Ми також хотіли б створити можливість для державних установ, вищих навчальних закладів та роботодавців ознайомитися з методикою видачі EQPR.

Наприкінці вересня NAWA планує організувати конференцію EQPR у співпраці з Радою Європи та Міністерством освіти та науки Польщі. Конференція включатиме серію співбесід, проведених з першою групою біженців, які прийняли рішення подати заявку на отримання EQPR у Польщі.

Зацікавлені біженці вже можуть реєструватися через IT-платформу EQPR Ради Європи .

За додатковою інформацією, доступною англійською, українською чи російською мовами, можна звертатися за телефоном: +48 451 058 653.

Спеціальна адреса електронної пошти для проекту EQPR у NAWA – eqpr@nawa.gov.pl .

 

nava""

Udostępnij wpis:

23 sierpnia 2022