EUROAZJATYCKI SZCZYT SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

EUROAZJATYCKI SZCZYT SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

IMG 7342


W dniach 18 – 21.02.2020 w Istambule, odbył się Euroazjatycki Szczyt Szkolnictwa Wyższego. W wydarzeniu uczestniczyło około 2700 osób z 65 krajów. Podczas 3 dni konferencji zorganizowanych było 56 paneli dyskusyjnych, w których wzięło udział 145 prelegentów.

Jednym z prelegentów była dr Katarzyna Adamiak, prof. WSEiZ, prodziekan Wydziału Inżynierii i Zarządzania WSEiZ. Tematem wystąpienia były „Trendy w rozwoju internacjonalizacji studentów w Polsce”. W roku akademickim 2018/2019 w Polsce studiowało 78 000 studentów zagranicznych, co stanowi około 5% całej populacji studentów. Powyższe wyniki wskazują, że udział studentów zagranicznych w polskim systemie edukacji jest na znikomym poziomie, a omawiana tematyka jest bardzo istotna, szczególnie w kontekście niżu demograficznego, który obecnie jest bardzo odczuwalny na polskich uczelniach.

Konferencja była bardzo dobrą okazją do zbadania, jak inne uczelnie oraz inne kraje podchodzą do zagadnienia internacjonalizacji oraz w jaki sposób przygotowują się do przyjmowania studentów zagranicznych.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo na stronie organizatora.

 
 
 

fot. https://www.eurieeducationsummit.com/

Udostępnij wpis:

16 marca 2020