Efekty naukowej współpracy międzynarodowej dr hab. Dawida Marczaka, prof. WSEiZ

Efekty naukowej współpracy międzynarodowej

Z końcem 2022 roku w jednym z najlepszych czasopism zoologicznych – Zoologischer Anzeiger (70 pkt na liście Ministerstwa Edukacji i Nauki, Impact Factor – 1.581) ukazał się artykuł poświęcony zmienności morfologicznej i genetycznej pasożytniczych błonkówek z kompleksu gatunków Cotesia tibialis. Współautorem tej publikacji jest nasz wykładowca – dr hab. Dawid Marczak, prof. WSEiZ. Praca powstała dzięki mobilności w ramach projektu KA107 programu ERASMUS+ i jest efektem międzynarodowej współpracy naukowej Pana Profesora z entomologami z Uniwersytetu w Nišu w Serbii.

Rodzaj Cotesia należy do rodziny męczelkowatych – Braconidae. Są to pasożytnicze błonkówki, których larwy rozwijają się wewnątrz ciał gąsienic motyli. Wiele gatunków męczelkowatych ma ogromne znaczenie w gospodarce, ponieważ są wykorzystywane jako naturalni wrogowie motyli wyrządzających szkody w uprawach rolnych.

Udostępnij wpis:

9 stycznia 2023