E-BAZY DANYCH DLA STUDENTÓW

E-BAZY DANYCH DLA STUDENTÓW

IMG 7342

Drodzy Studenci,
poniżej znajdziecie linki do e-baz dostępnych on-ine bez potrzeby logowania. Są to bazy pełnotekstowe lub abstraktowo-bibliograficzne.

 • 1. Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP – teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw (od 1918 r.) oraz Monitorze Polskim (od 1930 r.), zarówno obowiązujących, jak i nieobowiązujących, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów; wydawca Kancelaria Sejmu RP
 • 2. Aprobaty i Rekomendacje Techniczne– Baza zawiera informacje o aprobatach technicznych ITB i innych jednostek aprobujących. Baza rejestruje wszystkie dokumenty aprobacyjne wydawane przez ITB od 1973 roku
 • 3. ARIANTA – zawiera informacje oraz linki do ponad 3000 tytułów polskich czasopism elektronicznych. Są to zarówno czasopisma z nieograniczonym dostępem do pełnych tekstów, jak również czasopisma, które udostępniają na swych stronach WWW spisy treści lub/i abstrakty
 • 4. American Society of Civil Engineers – baza ma charakter abstraktowy
 • 5. BAZEKON – baza rejestruje artykuły z 400 polskich czasopism naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów, a także instytucji naukowych
 • 6. BAZTOL – dziedzinowy przewodnik po zamieszczonych w Internecie polskich zasobach naukowych o kontrolowanej jakości
 • 7. DOAJ – serwis naukowych czasopism elektronicznych w wolnym dostępie
 • 8. Portal Publikacji Naukowych – tworzony przy współpracy uczelni wyższych; daje dostęp do artykułów i e-książek polskich autorów
 • 9. GOOGLE SCHOOLAR – wyszukiwarka przeszukująca źródła naukowe
 • 10. HINDAWI – ponad 500 recenzowanych czasopism w otwartym dostępie
 • 11. INGENTA CONNECT – baza czasopism elektronicznych różnych wydawców
 • 12. NCBI – dostęp do bazy (wejście przez PubMed) na stronie Narodowej Biblioteki Medycznej Stanów Zjednoczonych
 • 13. OPEN AGH – materiały opracowane przez pracowników i studentów Akademii Górniczo-Hutniczej
 • 14. OSILEK – przedmioty i materiały dydaktyczne dla studiów informatycznych I i II stopnia
 • 15. BAZTECH – bibliograficzno-abstraktowa baza danych rejestrująca artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska. BazTech rozwija się w kierunku pełnotekstowej bazy cytowań. Do opisów artykułów dodawane są bibliografie załącznikowe (od 2005 r.) oraz wybrane pełne teksty artykułów
 • 16. BAZHUM – bezpłatny dostęp do pełnych tekstów periodyków
 • 17. DOABOOKS – (directory of open access books) – dostęp do książek opublikowanych w Open Access

Udostępnij wpis:

25 marca 2020