RUSZYŁA REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA!

RUSZYŁA REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA!

14.01.2019 ruszyła rekrutacja na studia II-go stopnia w WSEiZ. Zapraszamy na kierunki:

UWAGA! 

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia:

a) Architektura
Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Architektura, Architektura i Urbanistyka lub na kierunku równoważnym.

b) Architektura Wnętrz
Kandydaci powinni posiadać dyplom ukończenia studiów na kierunku Architektura Wnętrz, Architektura/Architektura i Urbanistyka lub Wzornictwo. W wyjątkowych przypadkach o przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci innych kierunków studiów, o ile posiadają pewne kompetencje w zakresie projektowania plastycznego. Z tymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, po której mogą być wyznaczone 1-2 semestry uzupełniające i/lub różnice programowe.

c) Ochrona Środowiska i Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
W przypadku ukończenia innego kierunku niż Ochrona Środowiska i Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rektor może określić dodatkowe wymagania i zasady uzupełniania efektów uczenia się. Kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskał kompetencji inżynierskich, może zostać przyjęty na studia drugiego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera zgodnie z wymaganiami i zasadami uzupełnienia efektów uczenia się określonymi przez Rektora.

Przyjęcia na wszystkie kierunki studiów odbywają się bez egzaminów wstępnych – liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja to krótki proces! Wystarczy tylko jedna wizyta w Rektoracie WSEIZ!

 • 1Rekrutacja on-line

 • 2Złóż dokumenty

  w Rektoracie WSEiZ przy ul. Olszewskiej 12 (godziny urzędowania Rektoratu) osobiście złóż komplet dokumentów:

  • wypełniony kwestionariusz uczelniany,
  • oryginał i kserokopię świadectwa dojrzałości,
  • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku starej matury),
  • do wglądu oryginał dowodu osobistego,
  • dwa aktualne i podpisane zdjęcia (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku Ochrona Środowiska (skierowanie na badania dostępne jest w Rektoracie),
  • w przypadku przyjęć na studia magisterskie II-go stopnia oryginał i kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem.
 • 3Dokonaj wpłaty
  i podpisz umowę

  • Dokonaj wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej (nie później niż w dniu podpisania umowy) na konto bankowe WSEiZ 43103015080000000800611008.
  • Podpisz umowę dotyczącą warunków płatności za studia (zgodnie z ustawą z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym).
dsf

 

Informacje telefoniczne o zasadach rekrutacji udzielane są pod numerami: 22 825 80 34/35

Dyżury Rektoratu:

Poniedziałek 08.00 – 18.00
Wtorek 08.00 – 16.00
Środa 08.00 – 16.00
Czwartek 08.00 – 16.00
Piątek 08.00 – 18.00
Sobota 08.00 – 16.00
Niedziela 08.00 – 14.00


Więcej na temat rekrutacji znajduje się tutaj.

Udostępnij wpis:

14 stycznia 2019