WSEIZ PODCZAS OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA ZIEMI 2015

WSEIZ PODCZAS OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA ZIEMI 2015

IMG 7342

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania wzięła udział w Festynie z okazji Światowego Dnia Ziemi 2015. Festyn był częścią ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej poświęconej promocji odnawialnych źródeł energii, dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Festyn finałowy odbył się 26 kwietnia 2015 r. w Warszawie w parku Pole Mokotowskie, w godzinach 10.00-18.00.

Dla najmłodszych WSEiZ przygotowała konkurs, zabawę plastyczno-techniczną, wystawę malarską, które nawiązywały swoją tematyką do problematyki związanej  z odnawialnymi źródłami energii. Konkurs „Wykorzystanie odnawialnych  źródeł energii w domu” oraz składanie, malowanie i kolorowanie własnoręcznie wykonanych zabawek z papieru miały przypominać dzieciom o oszczędzaniu energii elektrycznej w domu.

Na licznie odwiedzanym przez rodziców z dziećmi stoisku WSEiZ można było zapoznać z ofertą edukacyjną uczelni, warunkami studiowania, jak również dowiedzieć się o perspektywach zatrudnienia absolwentów kończących studia w WSEiZ.

Hasło tegorocznych obchodów to „Z energią zmieńmy źródła”. Festyn poświęcony był w głównej mierze tej tematyce. Edukacja społeczeństwa dotycząca OZE, zwłaszcza w kontekście Dyrektywy Rady i Parlamentu Europejskiego 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych obliguje nas do zwiększenia wykorzystania zużycia energii ze źródeł odnawialnych. Ważna rola w tym procesie przeznaczona jest dla świadomych obywateli, którzy podejmują swe indywidualne działania i dokonują wyborów związanych z codziennym życiem, podejmują decyzję dotyczącą efektywności energetycznej i oszczędzania energii w domu, ale też coraz częściej stają się prosumentami.

Promocja OZE to inwestycja w ochronę klimatu i przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego. Wiele zmian klimatycznych powodowanych jest rosnącym wykorzystaniem zasobów naturalnych, będących efektem zaspokojenia obecnego modelu produkcji i konsumpcji. Do zatrzymania istniejącego trendu potrzebne są głębokie zmiany wzorców konsumpcji na poziomie gospodarstw domowych.

Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto świata, obchodzone od 1970 roku. Obecnie organizowane jest w 192 krajach świata – od Singapuru do Rzymu i od Alaski po Australię. W Polsce Dzień Ziemi obchodzony jest od 1990 roku. Tradycją jest finałowy festyn na Polu Mokotowskim w Warszawie, który gromadzi corocznie tysiące uczestników.

Więcej:

http://www.dzienziemi.org.pl

Udostępnij wpis:

20 kwietnia 2015