DZIEŃ OTWARTY W WSEIZ - 16.05.2015 r.

DZIEŃ OTWARTY W WSEIZ - 16.05.2015 r.

IMG 7342

Jedna z najlepszych niepublicznych uczelni techniczno-artystycznych w Polsce Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania zaprosiła 16. maja 2015 r. na DZIEŃ OTWARTY, który odbył się o godz. 18.00 w siedzibie Uczelni przy ul. Olszewskiej 12.

W programie znalazły się m.in.: wystawy prac studentów Architektury Wnętrz i Architektury, pokaz mappingu 3D i interaktywnego malowania po fasadzie siedziby WSEiZ z okazji 20-lecia Uczelni (w ramach NOCY MUZEÓW 2015), gra Let Me Out”, warsztaty z podstaw projektowania architektonicznego (ArchiCAD), ćwiczenia mikroskopowe „Ekologia… Na zdrowie!”, spotkania ze studentami i wykładowcami, zwiedzanie Uczelni. Każdy uczestnik otrzymał SPECJALNY RABAT NA CZESNE!

PROGRAM DNIA OTWARTEGO:

  • Prezentacja Wydziałów WSEiZ: Architektury, Ekologii i Zarządzania – sala nr 21 (II piętro), ul. Olszewska 12, godz.18:00
  • Spotkania z Władzami Uczelni, wykładowcami i studentami – sala nr 21 (II piętro), godz. 18.15
  • Warsztaty z podstaw projektowania architektonicznego wspierane programem ArchiCAD pod kierunkiem mgra inż. arch. Piotra Gastmana – sala nr 27 (II piętro), godz. 19:00
  • Ćwiczenia mikroskopowe i warsztaty pt. „Ekologia… Na zdrowie!” pod kierunkiem doc. dr. Kazimierza Dygusia, na których uczestnicy przeprowadzą mikroskopową ocenę jakości wody, wykonają proste analizy składników chemicznych żywności z myślą o wstępnej ocenie walorów odżywczych i zdrowotnych wybranych produktów spożywczych – sala nr 21 (I piętro), godz. 19:00
  • Wystawa mebli zaprojektowanych przezMarcina Skubisza i WOOOW Projekt, absolwentów Architektury Wnętrz WSEiZ – parter, ul. Olszewska 12
  • Zwiedzanie Uczelni i inne atrakcje, m.in.:

–  Otwarcie Wystawy „MODUŁ JAKO CZĘŚĆ WIĘKSZEJ CAŁOŚCI z cyklu SZTUKA ARCHITEKTURY – WYOBRAŹNIA W PROCESIE (II część)”– Krzysztof Łyżyń wraz ze studentami Architektury Wnętrz WSEiZ. (Galeria Wydziału Architektury WSEiZ w ramach NOCY MUZEÓW 2015), ul. Rejtana 16), godz. 20:00

– Multimedialna wystawa prac semestralnych studentów WSEiZ z kierunku Architektura pt. „Warszawa w procesie modernizacji” (w ramach NOCY MUZEÓW 2015) przygotowana przez członków Koła Naukowego KREATYWA. Prace powstały w ramach zajęć z komputerowego projektowania architektonicznego pod kierunkiem mgr inż. arch. Joanny Wachowicz i mgr. inż. arch. Piotra Gastmanaparter (ul. Olszewska 12)

Let Me Out  – nowa, forma rozrywki polegająca na wykorzystaniu swoich umiejętności takich jak spryt, spostrzegawczość oraz inteligencja. Celem gry jest wydostanie się z pokoju za pomocą wskazówek i łamigłówek tam ukrytych. Gra przewidziana jest dla zespołów 5-6 osobowych. Każdy przedmiot może być wskazówką, analizuj wszystko, co widzisz. Masz 30 minut aby przebrnąć przez serie zagadek i łamigłówek ukrytych w pokoju. Cel jest oczywisty ale nie taki prosty- znajdź klucz… wydostań się i zdobądź SPECJALNY RABAT 100%*  NA CZESNE!!!sala nr 22, ul, Olszewska 12 (3 grupy po 5-6 osób, od 19-20:30 co 30 min.)

Pokaz mappingu 3D i interaktywnego malowania po fasadzie budynku z okazji 20-lecia WSEiZ (w ramach NOCY MUZEÓW 2015), zrealizowany przez studentów Wydziału Architektury WSEiZ, pod kierunkiem Błażeja Krajczewskiego. Mapping, jako innowacyjne podejście łączące nowe media z architekturą, pozwoli na pokazanie nowej siedziby Uczelni, w perspektywie dynamicznej iluminacji architektonicznej. W trakcie pokazu, zostaną zaprezentowane wszystkie wydziały Uczelni. Pokaz mappingu jest inicjatywą Koła Naukowego Architektura & Nowe Media (obecnie Koło Naukowe KREATYWA) i powstał przy udziale jego członków – pokazy będą wyświetlane cyklicznie na elewacji nowej siedziby WSEiZ (ul. Olszewska 12), co 60 minut w godzinach 21:00-01:00

Interaktywne malowanie po fasadzie budynku przygotowane przez Członków Koła Naukowego KREATYWA. Wyczaruj niezwykły animowany mural za pomocą tabletu i systemu TagTool, (ul. Olszewska 12), między pokazami mappingu w godzinach 21:00-01:00

KAŻDY UCZESTNIK DNIA OTWARTEGO OTRZYMAŁ SPECJALNY RABAT 50%* NA CZESNE!

*Rabat na czesne zostanie udzielony studentowi WSEiZ (przy wnoszeniu ostatniej/12 raty czesnego w pierwszym roku studiów), który:
– był uczestnikiem Dnia Otwartego WSEiZ (16.05.2015 r.) i otrzymał kupon zaświadczający jego obecność,

– zapisze się na studia w WSEiZ w ramach rekrutacji letniej 2015/2016 i przekaże w Biurze Rekrutacji otrzymany kupon.

Udostępnij wpis:

5 maja 2015