DZIEKAN WYDZIAŁU EKOLOGII WSEIZ DR N. FARM. PIOTR TOMASZEWSKI ZE STOPNIEM NAUKOWYM DOKTORA HABILITOWANEGO

DZIEKAN WYDZIAŁU EKOLOGII WSEIZ DR N. FARM. PIOTR TOMASZEWSKI ZE STOPNIEM NAUKOWYM DOKTORA HABILITOWANEGO

IMG 7342

Władze WSEiZ z wielką satysfakcją informują, że w dniu 17. lipca 2014 r. Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach nadała Dziekanowi Wydziału Ekologii WSEIZ dr. n. farm.  PIOTROWI TOMASZEWSKIEMU stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk farmaceutycznych w specjalności biochemia.

Składamy serdeczne gratulacje i życzymy kolejnych osiągnięć naukowych oraz pomyślności w życiu zawodowym i osobistym!

Udostępnij wpis:

24 lipca 2014