DZIECI Z KAMPINOSU ODKRYWAJĄ SWOJE TALENTY

DZIECI Z KAMPINOSU ODKRYWAJĄ SWOJE TALENTY

IMG 7342

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie otrzymała dofinansowanie z UE (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym) na projekt  „Młodzi Odkrywcy z Kampinosu”, skierowany do uczniów szkoły podstawowej.

Projekt ma na celu opracowanie programów kształcenia oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie. Grupę docelową stanowią dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat.

W ramach zadań projektowych w czerwcu i lipcu 2018 przeprowadzono: warsztaty fotograficzne dla uczniów klas VI-VII oraz warsztaty urbanistyczne dla uczniów klas 0-III. Zajęcia poprowadzili wykładowcy WSEiZ: dr Anna Plewka (fotografia) oraz mgr inż. arch. Izabela Sobierajska (urbanistyka).

W planach jest realizacja kolejnych warsztatów: plastycznych, z zakresu architektury krajobrazu, terenowych oraz z projektowania produktu.

Cieszymy się, że zarówno młodsze, jak i starsze dzieci z zaangażowaniem wzięły udział w warsztatach.

  

Udostępnij wpis:

2 sierpnia 2018