DWIE KONFERENCJE NAUKOWE WSEIZ

DWIE KONFERENCJE NAUKOWE WSEIZ

IMG 7342

Zapraszam do udziału w siódmej konferencji naukowej Archbud – „Problemy Współczesnej Architektury i Budownictwa” oraz IV Międzynarodowej Konferencji Artystyczno-Naukowej KRAJart 2017. Odbędą się one w dniach 12-15 września 2017 r. w Zakopanem.

Przedmiotem konferencji naukowej Archbud – „Problemy Współczesnej Architektury i Budownictwa” będą teoretyczne i praktyczne problemy współczesnej architektury i budownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

pluralizm w architekturze,

przyszłość regionalizmu w architekturze doby globalizacji,

walory ekonomiczne przestrzeni w projektach architektonicznych,

struktura miasta, a współczesne potrzeby użytkowników i mieszkańców – problemy przekształceń budynków i zespołów miejskich,

przyczyny i skutki wymienności struktury miasta – elementy przekształceń funkcjonalno-przestrzennych „nieużytków miejskich”,

budynki inteligentne i energooszczędne,

problemy ekologii i energooszczędności  w budownictwie, nowoczesne technologie materiałowe,

problemy kształtowania i obliczania konstrukcji,

problemy kształtowania parametrów środowiska wnętrz mieszkalnych i biurowych, instalacje budowlane

Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno specjalistów i ludzi nauki z kraju i zagranicy, kształcących przyszłych projektantów, jak i czynnie działających architektów, urbanistów, konserwatorów oraz inżynierów budownictwa i konstruktorów. 

Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są na stronie www.wseiz.pl

Równoległe w Zakopanem organizowana jest IV Międzynarodowa Konferencja ArtystycznoNaukowa KRAJart 2017. 

Element szczególny w otoczeniu będzie rozumiany, jako ślad aktywności człowieka w sferze kultury, sztuki, przyrody czy techniki oraz działań natury. Związane z nim poszukiwania badawcze powinny dotyczyć wybranych zagadnień z podanej poniżej listy:

• Kształtowanie dzieł architektury (obiekty architektoniczne, drobna forma architektoniczna,

wnętrza, wzornictwo)

• Waloryzacja miejsca i obiektu oraz rola estetycznego kształtowania otoczenia

• Krajobraz kulturowy i problematyka jego ochrony

• Przenikanie kultur, kultura transgraniczna

• Kształtowanie żywej materii przyrodniczej

• Tworzenie dzieł sztuki i ich ekspozycja

• Kształtowanie otoczenia dzieł sztuki

• Ekspozycja elementów szczególnych w krajobrazie

• Wpływ działalności człowieka na walory przyrodnicze i kulturowe.

Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno ludzi nauki i sztuki z kraju i zagranicy, kształcących przyszłych projektantów, jak i czynnie działających architektów i urbanistów, architektów krajobrazu, architektów wnętrz, grafików i innych artystów sztuk plastycznych. Konferencja jest przewidziana, jako forum wymiany myśli i poglądów w oparciu o przedstawione referaty.

W trakcie konferencji odbędzie się jednodniowy plener artystyczny.

Szczegółowe informacje na stronie: www.wseiz.pl

 

Udostępnij wpis:

30 stycznia 2017