DRUKARKA 3D w WSEiZ

DRUKARKA 3D w WSEiZ

IMG 7342

Drukarka 3D to narzędzie, które praktycznie wspiera proces kształcenia, profesjonalne przygotowanie do wykonywania przyszłego zawodu,
a także pozwala studentom na przeniesienie swoich pomysłów na poziom rzeczywisty w myśl idei „od pomysłu do realizacji”.

Drukarka znajduje się w portierni Uczelni przy ul. Olszewskiej 12 (parter budynku) i jest to jedyne miejsce, w którym można korzystać z urządzenia.
Drukarka dostępna będzie w godzinach 10–16 od poniedziałku do piątku.

ZASADY KORZYSTANIA Z DRUKARKI 3D w WSEiZ

 1. Urządzenie dostępne będzie dla studentów WSEiZ posiadających ważną legitymację studencką.
 2. Drukować można prace projektowe realizowane w ramach zajęć na Uczelni.
 3. Aby skorzystać z drukarki należy wpisać się na listę (lista dostępna będzie w portierni przy ul. Olszewskiej 12). Wpisów na listę dokonują studenci.
 4. Student musi być obecny przy uruchomieniu wydruku i co najmniej przez pierwszych pięć minut drukowania projektu. Po odbiór wydrukowanego obiektu należy zgłosić się maksymalnie w ciągu 5 dni od rozpoczęcia pracy drukarki.
 5. Projekt wydruku należy przygotować zgodnie z poniższymi wytycznymi:
 6. – projekt musi być zapisany w pliku STL, OBJ (eksport np. z AutoCAD),
  – przygotowany plik należy zaimportować do programu Flashprint
  – pliki z projektami można wgrywać do drukarki za pomocą pamięci USB,
  – maksymalna wielkość projektu nie może przekraczać 14 cm x 14 cm x 14 cm.

 7. W przypadku nieprawidłowego rozpoczęcia druku należy natychmiast wstrzymać wykonywane zadanie.
 8. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa znajdujących się w INSTRUKCJI BHP OBSŁUGI DRUKARKI 3D.
 9. Prosimy o sporządzenie dokumentacji fotograficznej wykonanego wydruku i przesłanie go na adreswydruki3D@wseiz.pl

Planowany terminu uruchomienia druku 3D dla naszych studentów to 07.01.2016.

Udostępnij wpis:

29 grudnia 2015