Dr inż. arch. Janusz Marchwiński uhonorowany Złotą Odznaką Krajowej Izby Gospodarczej 

Janusz Marchwiński
Z ogromną radością informujemy, że dr inż. arch. Janusz Marchwiński, prof. WSEiZ został uhonorowany Złotą Odznaką Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie za działalność na rzecz rozwoju Izby i  Samorządu Gospodarczego.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 21 października 2022 r.

Krajowa Izba Gospodarcza zrzesza izby i inne organizacje gospodarcze i społeczne, a jej celem jest wpieranie rozwoju gospodarczego.

______________________________________________________________________________________________________________

Przedstawiciele Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Delegatury w Bytomiu spotkali się, aby podsumować miniony rok. Podczas dzisiejszej uroczystej gali w Operze Śląskiej najbardziej zasłużeni członkowie oraz osoby, które działają w naszym mieście na rzecz rozwoju i spraw gospodarczych zostali wyróżnieni i nagrodzeni. W corocznej uroczystości bytomskiej delegatury RIG-u biorą udział nie tylko przedsiębiorcy i przedstawiciele władz miasta i Rady Miejskiej, ale również posłowie, senatorowie, przedstawiciele administracji rządowej, miast ościennych oraz trzeciego sektora.

Delegatura bytomska
Bytomska delegatura RIG-u zrzesza kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych, a ich profil jest bardzo zróżnicowany – od budownictwa przez handel, finanse oraz produkcję. Wielu z członków bytomskiej delegatury może pochwalić się tytułami: „Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji”, „Platynowy Laur” czy „Śląska Nagroda Jakości”. Firmy należące do RIG-u przywiązują dużą uwagę do współpracy z samorządem i lokalną społecznością, biorą udział w szkoleniach, konferencjach, które również sami organizują. Często wspierają finansowo domy dziecka, szkoły, przedszkola, parafie i kluby sportowe. Warto również dodać, że od 2000 roku prezesem bytomskiej delegatury jest Leszek Dziub, dyrektor firmy Przemysłowo-Budowlanej LECHBUD.

Zasłużeni zostali odznaczeni
Podobnie jak w latach ubiegłych członkowie Izby oraz osoby zasłużone dla naszego miasta i regionu zostały odznaczone złotymi i srebrnymi krzyżami zasługi, które przyznawane są postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wojewody Śląskiego za zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny i ochrony zdrowia, a także inżynierii budowlanej. Złote krzyże otrzymali: Wojciech Bichalski, Ewa Herba, Aleksandra Kawczyk-Krupka oraz Dariusz Waniczek. Srebrne krzyże trafiły do rąk Witolda Opiełki oraz Wojciecha Sołtysa.

Podczas gali wręczono też Honorowe Złote Odznaki Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie za zaangażowanie w działanie Izby. Otrzymali ją architekt Janusz Marchwiński, Dyrektor PKO BP, Tomasz Stalica oraz Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Bytomiu, Antoni Wojciechowski.

Prezes bytomskiej delegatury RIG, Leszek Dziub otrzymał Medal i Pierścień Stulecia Niepodległości RP. To wyróżnienie wręczane jest dla osób zasłużonych dla bezpieczeństwa kraju, wnoszących istotny wkład dla dobra publicznego, rozwój gospodarki oraz wizerunki naszej ojczyzny. To wyraz szacunku, wdzięczności i symbol uznania dla patriotycznej postawy.

Wręczono również złote odznaki zasłużonych dla województwa śląskiego, Złote i Srebrne Laury Umiejętności Kompetencji, dyplomy Regionalnej Izby Gospodarczej Delegatury w Bytomiu oraz medale okolicznościowe z okazji jubileuszu 30-lecia Izby.

Uroczystość zakończyła się występem Artystów Opery Śląskiej w Bytomiu z programem opracowanym przez Dyrektora Opery, Łukasza Goika.

Kilka słów historii
Warto przypomnieć, że Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach została powołana przez 103 założycieli 13 lutego 1990 roku i zarejestrowana 21 marca 1990 roku. Jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą. Podlega jej sześć delegatur na terenie naszego województwa, wśród których jedną z nich jest działająca w Bytomiu, która utworzona została w 1991 roku.

Artykuł pochodzi ze strony Urzędu Miejskiego w Bytomiu: https://www.bytom.pl/aktualnosci/index/Podczas-uroczystej-gali-podsumowali-rok-dzialalnosci/idn:38386

marchwinski""odznaka""

Udostępnij wpis:

7 listopada 2022