dr Danuta Pepłowska-Marczak współautorką znaczącej monografii naukowej

Ochrona Środowiska
W marcu 2024 r. ukazała się książka „Ptaki Niziny Mazowieckiej. Monografia faunistyczna”.

Miło jest nam poinformować, że wykładowczyni naszej Uczelni, dr Danuta Pepłowska-Marczak, jest autorką dwóch rozdziałów tej monografii. Poświęcone są one dwóm gatunkom sów: włochatce (Aegolius funereus) oraz puchaczowi śnieżnemu (Bubo scandicus). Ponadto w innych rozdziałach tej 3-tomowej książki, można znaleźć dane z licznych obserwacji wielu gatunków ptaków, prowadzonych przez Panią Doktor, w różnych częściach Niziny Mazowieckiej. Dr Danuta Pepłowska-Marczak jest ornitologiem, specjalizującym się w ekologii ptaków leśnych, od lat zajmuje się także badaniami sów.

Monografia stanowi podsumowanie wiedzy o ptakach Niziny Mazowieckiej i obejmuje współczesne opisy poszczególnych gatunków, ich stanu oraz zmian w czasie i przestrzeni z uwzględnieniem aspektu historycznego, od najwcześniejszych wzmianek dostępnych w literaturze. Warto dodać, że jest to pierwsza w historii monografia, poświęcona ptakom Niziny Mazowieckiej.

Monografia została wydana przez Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne pod redakcją Chmielewskiego S., Dombrowskiego A. ,Tabora J., Górskiego A. i Łukaszewicza M. i stanowi istotny wkład w wiedzę o ptakach Polski.

Udostępnij wpis:

16 kwietnia 2024