Zgłoś projekt w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA

DoFA
10. Dolnośląski Festiwal Architektury DoFA

MIASTO SOLIDARNE

1820 listopada

 

Stowarzyszenie Architektów Polskich O/Wrocław zaprasza do udziału w OPEN CALL w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA `22 MIASTO SOLIDARNE/SOLIDARY CITY.

Tegoroczne hasło Festiwalu to MIASTO SOLIDARNE/SOLIDARY CITY.

Wyślij swój projekt odpowiadający na jedno z festiwalowych haseł!

Autorzy_rki trzech najlepszych projektów zostaną zaproszeni do zaprezentowania ich podczas 10. edycji Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DOFA on-line lub osobiście w dniu 19.11.22.

Wybrane prace będą częścią wystawy w Muzeum Architektury we Wrocławiu podczas DoFA `22.

 

Co współcześnie oznacza dla nas miasto solidarne?

Współczesne kryzysy w równej mierze dotyczą zarówno braku wrażliwości na przyrodę, jak i siebie nawzajem. Wyzwaniem współczesnych miast nie jest tylko odpowiedź na katastrofę klimatyczną, ale i na problemy i nierówności społeczne, a wątki te nie powinny być traktowane rozłącznie. Wychodzimy z założenia, że nikt z nas nie jest samowystarczalny_a. Jesteśmy wpisani_e w krąg zależności, praw natury, relacji społecznych, wzajemnej troski i usług publicznych opartych na społecznym kontrakcie. Solidarność w tym kontekście rozumiemy jako wzajemnie udzielane wsparcie. Jako wymianę opieki, w której nie dzielimy jednostek na te silniejsze, które opieki udzielają, i na słabsze, które tylko przyjmują pomoc. Miasto solidarne to, w naszym wyobrażeniu, organizm i miejsce, które upodmiotawia. Projektowana wspólnie przestrzeń inkluzywna, intersekcjonalna i wrażliwa, która stara się odpowiedzieć jednocześnie na postulaty ekologiczne i społeczne.

 

Z kim i z czym mamy być solidarne i solidarni?

Podczas 10. edycji DoFA pytamy, kim jest ta, ten i to, o których powinniśmy się zatroszczyć. Jakie ma potrzeby i jak różnorodne grupy reprezentuje? Dla kogo jest projektowane miasto, a czyje potrzeby pomija? Holistycznie ujęte wezwanie do solidarności stanowi pretekst do dyskusji o kryzysie uchodźczym, nierównościach społecznych czy nieludzkich użytkownikach miasta.

Przyjrzymy się dotychczasowym rozwiązaniom w kontekście wspierania pracy opiekuńczej, tworzenia miejskich polityk oraz oddolnie inicjowanych miejsc spotkań i wzajemnego wsparcia. Zastanowimy się nad feministycznymi wątkami projektowania przestrzeni oraz nad elastycznością budynków w zakresie przekształcania ich funkcji. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jakimi narzędziami w obliczu kryzysów dysponują architektki i architekci.

 

MASZ POMYSŁ NA ODPOWIEDŹ NA HASŁO MIASTO SOLIDARNE /SOLIDARY CITY?

ZGŁOŚ SWOJĄ IDEĘ I SWÓJ PROJEKT!

 

ZAŁOŻENIA I ZASADY OPEN CALL:

_ tytuł: MIASTO SOLIDARNE/SOLIDARY CITY

_ kategorie do wyboru:

  1. RADYKALNE PRZESTRZENIE MIEJSKIE /RADICAL URBAN SPACES
  2. NOWI_E MIESZKANKI_ŃCY/NEW LOCALS
  3. SOJUSZE MIĘDZYGATUNKOWE/INTERSPECIES ALLIANCES

_ zgłoszenia – na adres mailowy: wroclaw_konkursy@sarp.org.pl

W tytule maila prosimy wpisać: SOLIDARY CITY. OPEN CALL

Można zgłaszać się samemu lub grupą.

Można wysyłać prace nowe lub już wcześniej publikowane.

_ co powinno zawierać zgłoszenie?

  1. plik graficzny PDF 40×40 cm do druku ze spadami
  2. ten sam plik graficzny w JPG max 2 Mb
  3. tekst do 2 tys. znaków ze spacjami po angielsku, format doc
  4. wypełnione załączniki: karta zgłoszeniowa (zał. 1), zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zał. 2) oświadczenia (zał. 3).

Załączniki są dostępne na stronie: http://www.wroclaw.sarp.org.pl/pl/news/konkursy/open-call-w-ramach-dofa-22-miasto-solidarne-solidary-city-1

_ jury:

Michał Duda – dyrektor Muzeum Architektury we Wrocławiu

Maciej Hawrylak – dyrektor generalny DoFA

Ada Kwiatkowska – przewodnicząca Rady Programowej DoFA

Barbara Nawrocka – kuratorka DoFA `22

Dominika Wilczyńska – kuratorka DoFA `22

_terminy:

  1. zadawanie pytań – na adres mailowy: wroclaw_konkursy@sarp.org.pl do 22.09.22
  2. zgłaszanie prac do 22.10.22
  3. ogłoszenie wyników 31.10.2022

 

Przypominamy:

Autorzy_rki/zespoły trzech najlepszych projektów zostaną zaproszeni do zaprezentowania ich podczas 10. edycji Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DOFA on-line lub osobiście w dniu 19.11.22.

Wybrane prace będą częścią wystawy w Muzeum Architektury we Wrocławiu podczas DoFA `22.

DEADLINE: 22.10.2022

 

Link do wydarzenia na facebooku: https://www.facebook.com/events/581472787040900/   

Post na Instagramie: 

https://www.instagram.com/p/CiNaHf_qyb7/

 

Organizator: Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich  http://www.wroclaw.sarp.org.pl/

 

Kuratorki: Barbara Nawrocka i Dominika Wilczyńska ze studia MiastoPracownia  http://miastopracownia.pl/

 

Aktualności i więcej informacji o Festiwalu:

https://www.facebook.com/DolnoslaskiFestiwalArchitektury

https://www.instagram.com/dofa_festiwalarchitektury/

www.dofa.pl

 

Kontakt: wroclaw@sarp.org.pl

DoFA""

Udostępnij wpis:

12 września 2022