Dni Janowca - wystawa konkursowych prac studentów Architektury

Architektura
9 lipca 2023 roku przedstawiciele WSEiZ mieli przyjemność uczestniczyć w uroczystościach organizowanych w ramach „Dni Janowca 2023!”.

WSEiZ reprezentowało 7 studentów drugiego roku kierunku Architektura, którzy w Uczelnianych pomarańczowych barwach, z radością wzięli udział w tym wydarzeniu. Oryginalnym tłem muzycznym był klimatyczny Jazznowiec Festiwal 2023! Więcej informacji o samym festiwalu dostępne na stronie Gminy Janowiec.

 

Należy podkreślić w tym miejscu, że wspaniałą propozycją dla instytucji publicznych jest współpraca z Uczelnią, taką jak WSEiZ w Warszawie. Studenci Wydziału Architektury WSEiZ w cyklu semestralnym zaproponowali nie jedną, a wręcz kilkanaście koncepcji rozwoju oddziału muzeum w janowieckim zamku. Celem było rozpoczęcie dyskusji i lokalnych konsultacji społecznych w oparciu o studenckie projekty, które zostały zrealizowane w ramach współpracy WSEiZ z  Muzeum Nadwiślańskim z siedzibą w Kazimierzu Dolnym. Dla instytucji publicznej jest to ogromna zaleta na kilku płaszczyznach. Istotne dla gminy jest m.in. racjonalne gospodarowanie funduszami publicznymi, i co ważniejsze samorządy lokalne w swoim założeniu wspierają w rozwoju młode talenty, tym razem byli to studenci WSEiZ. Zorganizowany konkurs dla studentów pozwala na rozwój współpracy gminy ze środowiskiem architektów, profesorów uczelni na zupełnie nowej, praktycznej płaszczyźnie. Większość problemów zostaje dzięki temu dostrzeżona na początkowym etapie poprzez pryzmat konkursu studenckiego i pozwala to oszczędzić znaczące środki finansowe na dalszych etapach projektowania oraz realizacji ewentualnej modernizacji otoczenia zamku.

Wzorcowym przykładem współpracy był tegoroczny konkurs zorganizowany w semestrze zimowo-letnim 2022-2023 r. na potrzeby modernizacji otoczenia zamku w Janowcu, czyli oddziału Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Wpłynęło 15 prac konkursowych od zespołów studenckich. Do wyboru było kilka kategorii o zróżnicowanej tematyce, która w pierwszej kolejności interesowała Zarząd muzeum (dopuszczono rozszerzenie poszczególnych funkcji o inne programy, które będą spójnie powiązane z motywem przewodnim konkursu):

  • Winnica – pawilon wtopiony w krajobraz (pawilon wystawienniczy, winnica, winiarnia, centrum interpretacji zabytku, pokoje hotelowe dla gości, przestrzeń magazynowa, zaplecze techniczne, punkt degustacji lokalnych wyrobów, itp.)
  • Pawilon centrum obsługi zwiedzających – lokalizacja w miejscu istniejącej stróżówki – funkcja sprzedaży biletów, opłat i punkt podstawowej informacji dla zwiedzających, itp.),
  • Budynek owczarni z zapleczem – prowadzenie hodowli zwierząt na potrzeby uatrakcyjnienia programu funkcjonalnego muzeum i jego naturalnie historycznego otoczenia,
  • Zaprojektowanie komunikacji w parku, winnicach, na stokach i w otoczeniu zamku (punkty widokowe, mała architektura, drogi dojazdowe, komunikacja piesza i rowerowa, połączenie terenu muzeum z miastem, itp.),
  • Pawilon wschodni – oś widokowa wschodnia z otwarciem ze skarpy i zaprojektowaniem pawilonu wystawienniczo-muzealno-gastronomicznego.

Studenci wywiązali się wzorowo z postawionego zadania. Oprócz typowych plansz i wizualizacji przygotowali szereg fizycznych makiet prezentujących proponowane rozwiązania. Pozwoliło to zorganizować wystawę pokonkursową najlepszych prac. Makiety były jedna z największych atrakcji na stanowisku reprezentowanym przez WSEiZ. Zarówno dorośli jak i dzieci żywo interesowali się naszą wystawą. Wystawa otwarta w Janowcu pozytywnie została odebrana przez zaproszonych gości oraz lokalnych mieszkańców, którzy mogli wypowiedzieć się o przedstawionych propozycjach. Co ważniejsze, wystawa projektów stała się doskonałą okazją do rozpoczęcia świadomej dyskusji i konsultacji ze wszystkimi środowiskami. W najbliższym czasie nadal można ją obejrzeć na terenie zamku w Janowcu.

 

Prezentacja prac naszych studentów stała się pretekstem do prezentacji Uczelni. Makiety wykonane przez naszych studentów sprowokowały dyskusje. Wiele osób podchodziło i wskazywało, gdzie mogą zlokalizować swój dom i odnieść się w przestrzeni do pokazanych propozycji projektowanych. Byli oczywiście zwolennicy oraz przeciwnicy niektórych projektów, ale na tym polega właśnie profesjonalna konsultacja społeczna. Jest to ważny punkt działań do dalszej rozmowy i być może wybrania optymalnego rozwiązania na przyszłość.

Wszystko to było możliwe dzięki zaangażowaniu naszych wspaniałych studentów Wydziału Architektury WSEiZ oraz nauczycieli, którzy na starcie projektu osobiście przyjechali obejrzeć cały teren. Całym wydarzeniem dyrygował wykładowca mgr inż. Piotr Kalbarczyk, a nasi studenci, którzy dzielnie pracowali to: Alimpieva Marina, Davydiuk Danylo, Kałużna Ewelina, Kułakowska Gabriela, Tołwińska Agata.

 

Gościem, a właściwie głównym gospodarzem całego wydarzenia był Pan Dyrektor WSEiZ Włodzimierz Soiński. Odwiedziła również naszą wystawę i stoisko Dziekan Wydziału Architektury WSEiZ Małgorzata Leszczyńska Domańska.

Mamy szczerą nadzieję, że takich wartościowych społecznie inicjatyw jak te wywodzące się z WSEiZ będzie na rynku architektoniczno-urbanistycznym coraz więcej. Bardzo dziękujemy Zarządowi Muzeum Nadwiślańskiemu za organizację konkursu i podjęcie współpracy z naszymi studentami!

Udostępnij wpis:

12 lipca 2023